Læring, kontakt og trivsel. OBS: VENTELISTE.

Beskrivelse

Børn i trivsel lærer bedst! Modulet sætter fokus på, hvordan lærere og pædagoger kan udvikle inkluderende læringsmiljøer og tilrettelægge og samarbejde om trivsels- og læringsfremmende indsatser i forhold til børn/unge i vanskeligheder. Du kommer til at arbejde med forskellige teoretiske tilgange og metoder og udvikler nye handlemuligheder i det pædagogiske arbejde. Du introduceres fx til hvordan neuropsykologiske, kognitive, ressourceorienterede, kritisk psykologiske, narrative og systemiske teorier og metoder kan inspirere arbejdet med børn/unge i vanskeligheder.

Læringsmål

Den studerende
- mestrer en pædagogisk praksis, der fremmer deltagelse, læring og trivsel for børn, unge og voksne relevante netværk, ved brug af relevante metoder, materialer eller hjælpemidler.
- kan indgå i et samarbejde om en indsats, der fremmer deltagelse, læring og trivsel med relevante samarbejdspartnere og netværket omkring den enkelte eller gruppen, der er i vanskeligheder.
- kan reflektere over individuelle og kontekstuelle begrundelser for børn, unge og voksnes vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel.
- har kendskab til relevant lovgivning på området.
- kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere individuelle og kontekstuelle baggrunde for vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel.
- kan beskrive, planlægge og gennemføre individuelle og kontekstuelle almene og specialpædagogiske indsatser, der fremmer læring og trivsel.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, resursepersoner, talepædagoger, PPR-medarbejdere, konsulenter og andre, der retter sig mod ovenstående studieretning.

Tid

Onsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203588221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Onsdag d. 2. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Tagensvej 18
2200 København N