Læring, kontakt og trivsel

Beskrivelse

Børn i trivsel lærer bedst! Modulet sætter fokus på, hvordan lærere og pædagoger kan udvikle inkluderende læringsmiljøer og tilrettelægge og samarbejde om trivsels- og læringsfremmende indsatser i forhold til børn/elever i vanskeligheder. Du arbejder med læringsteorier og metoder og udvikler nye handlemuligheder i det tværfaglige pædagogiske arbejde. Du introduceres fx til hvordan neuropsykologiske, kognitive, ressourceorienterede, narrative og systemiske teorier og metoder kan inspirere arbejdet med børn/elever i vanskeligheder.

Læringsmål

Den studerende
- mestrer en pædagogisk praksis, der fremmer deltagelse, læring og trivsel for børn, unge og voksne relevante netværk, ved brug af relevante metoder, materialer eller hjælpemidler.
- kan indgå i et samarbejde om en indsats, der fremmer deltagelse, læring og trivsel med relevante samarbejdspartnere og netværket omkring den enkelte eller gruppen, der er i vanskeligheder.
- kan reflektere over individuelle og kontekstuelle begrundelser for børn, unge og voksnes
vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel.
- har kendskab til relevant lovgivning på området.
- kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere individuelle og kontekstuelle baggrunde for vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel.
- kan beskrive, planlægge og gennemføre individuelle og kontekstuelle almene og specialpædagogiske indsatser, der fremmer læring og trivsel.

Indhold
- Afklaring af målgruppen i forhold til individuelle og kontekstuelle beskrivelser af børn og unge i vanskeligheder.
- Inkluderende og ekskluderende processer.
- Relevante teorier som grundlag for det almen-, special-, og inklusionspædagogiske arbejde med børn og unge i vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel.
- Metoder til informationsindsamling, observation og undersøgelse som grundlag for almen- og eller specialpædagogiske indsatser i forhold til den enkelte og det relevante netværk.
- Arbejdsformer, metoder og materialer til udvikling af praksis, der retter sig mod inkluderende indsatser i netværket.
- Specialpædagogiske arbejdsformer, metoder, materialer, og hjælpemidler.
- Relevant lovgivning på området.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, ergoterapeuter, talepædagoger, PPR-medarbejdere, konsulenter og andre, der retter sig mod ovenstående studieretning.

Tid

Onsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201588171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Mandag d. 3. februar 2020 til Fredag d. 19. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V