Lærere og pædagogers samarbejde om gode deltagelsesmuligheder for alle børn - onlinekursus i zoom

Beskrivelse

Hvordan kan pædagoger og lærere samarbejde om at udvikle gode deltagelsesmuligheder for alle børn? Når man reflekterer over, hvilke sociale roller (fx 'dygtig¿ eller 'forstyrrende') børn får i pædagogiske aktiviteter og hvilke muligheder for deltagelse rollerne skaber, er man allerede på vej til at skabe inkluderende læringsfællesskaber med gode deltagelsesmuligheder for alle børn.

På kurset sætter vi fokus på følgende spørgsmål, med udgangspunkt i deltagernes viden og erfaringer:
- Hvad er gode deltagelsesmuligheder?
- Hvordan får børn sociale roller i skolen og hvilken betydning har rollerne for børns trivsel, deltagelse og læring?
- Hvordan kan man udvikle et analytisk blik på, hvordan børns roller etableres i hverdagens samtaler og forstå pædagogiske aktiviteter bedre?
- Hvordan kan man arbejde tværprofessionelt med at understøtte inkluderende læringsfællesskaber med gode deltagelsesmuligheder?
Der veksles mellem faglige oplæg, øvelser og fælles refleksioner med udgangspunkt i deltagernes egne praksiserfaringer. Kursusdeltagerne får en opgave mellem kursusgangene.

Hvilke kompetencer jeg styrker ved at tage uddannelsen
- Jeg bliver bedre til at planlægge pædagogiske aktiviteter, der understøtter inkluderende læringsfællesskaber

Hvor uddannelsen kan bringe mig hen i mit arbejdsliv
- Jeg bliver bevidst om, hvordan børn får sociale roller, hvilke konsekvenser det har og hvordan gode deltagelsesmuligheder for alle børn bedst understøttes i tværprofessionelt samarbejde

Hvad min arbejdsplads får ud af, at jeg tager denne uddannelse
- Jeg vil kende til gode aktiviteter og principper til gode deltagelsesmuligheder i hverdagen, som både børn, forældre og kolleger kan have glæde af.

Målgruppe

Pædagoger og lærere i skoler.

Undervisere

Ulla Lundqvist, lektor, ph.d.
Mette Frank, inklusionsvejleder, pædagog

Tid

13.01.20 kl. 9.00-12.00.
20.01.20 kl. 9.00-12.00.
27.01.20 kl. 9.00-12.00.

Varighed

9 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

211217115

ECTS-point: 

0,33 ECTS-point

Pris: 

2.475 kr. + moms

Dato:

Onsdag d. 13. januar 2021 til Onsdag d. 27. januar 2021

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3