Praktiske oplysninger om kurser og temadage

Tilmelding

Tilmelding foregår udelukkende online på ucc.dk. Du modtager efterfølgende en automatisk mail om, at tilmeldingen er modtaget.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Selvom fristen er overskredet, er der altid mulighed for at tilmelde sig kurser med ledige pladser – kontakt kursussekretæren på det enkelte kursus.

Optagelse

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet. Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Hvis et kursus er overtegnet, opretter vi et ekstra kursus, når der er mulighed for det.

Afmelding/afbud

Tilmelding er bindende fra fristens udløb. Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis deltageren bliver forhindret eller syg, har skolen/institutionen altid mulighed for at sende en anden medarbejder. Husk venligst at give os besked – både ved fravær, og hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og afbud skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Pris og betaling

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.
Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med "(+ moms)".
Prisen inkluderer forplejning.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Kursusbevis

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af et kursus. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Kursussted

Kursussted fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

ECTS-point

ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til.

ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men hvor stor en samlet arbejdstid, du skal forvente at bruge for at gennemføre et forløb.

1 ECTS-point svarer til 27-28 timers arbejde.

Kontakt

Kontaktoplysninger fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

KONTAKT

Undervisningsmiljøvurdering

UCC's afdeling for videreuddannelse foretager løbende vurderinger af undervisningsmiljøet for at sikre, at det lever op til de forventninger, som de studerende måtte have. Du kan se resultaterne af den seneste undersøgelse her: