Praktiske oplysninger om kurser og uddannelser for ledige

Tilmelding

Tilmelding foretages online på ucc.dk. Ved spørgsmål til tilmelding kan der rettes henvendelse til den relevante kontaktperson.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen fremgår af hvert enkelt kursusopslag. Såfremt der ikke er angivet en tilmeldingsfrist er første kursusdag gældende frist.

Optagelse

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet. Senest tre hverdage før kursusstart tager UCC stilling til, hvor vidt kurset kan oprettes eller ej. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning formidles via mail, så sørg for at opgive korrekt mailadresse, og giv os besked, hvis du skifter mailadresse.

Hvis et kursus er overtegnet, opretter vi et ekstra kursus, når der er mulighed for det.

Minimumdeltagerantal er 10 personer, hvis ikke andet er angivet for kurset. Der kan under særlige omstændigheder dispenseres fra dette antal, så et kursus kan gennemføres med færre deltagere.

For optagelse på en diplomuddannelse skal ansøger desuden opfylde optagelseskravet om minimum en kort videregående uddannelse og to års erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Afmelding/afbud

Tilmelding er bindende fra fire uger før kursusstart. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær.

Pris og betaling

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.
Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Hvis du er ledig, er det dit jobcenter, der skal give tilsagn om betaling.

Kursusbevis

For kurser udstedes et kursusbevis efter kursusafslutning. For at modtage et kursusbevis, skal du som kursist minimum have deltaget ved 80 % af kurset.

For uddannelse der afsluttes med eksamen, kræves at prøven bestås for at modtage bevis for uddannelseselementet.

Kursussted

UCC's uddannelser særligt rettet mod ledige afholdes på forskellige adresser. Se angivelsen på det enkelte kursus eller kontakt den relevante kontaktperson.

ECTS-point

ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til.

ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men hvor stor en samlet arbejdstid, du skal forvente at bruge for at gennemføre et forløb.

1 ECTS-point svarer til 27-28 timers arbejde.

UCC har valgt ikke at give ECTS-point for kurser, men udelukkende for kompetencegivende uddannelse som afsluttes med prøve – grunduddannelser samt diplom- og akademiuddannelser.

Kontakt

Kontaktoplysninger fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Kontakt