Kultur, fortællinger og genrer

Beskrivelse

Kulturen er under konstant forandring, hvilket afspejles i nye fortællinger og genrer. Elementer af den klassiske fortællestruktur kombineres med udfordrende nye genreeksperimenter på digitale platforme. Børnelitteraturen er grænseoverskridende, film og computerspil interagerer, og nye æstetiske udtryk opstår. Vi udvikler nye tilgange og forståelser af æstetik og erkendelse, når fortællinger bliver multimodale, og den klassiske analysetilgang udfordres.

På modulet har vi fokus på didaktiske overvejelser omkring fortællinger og genrer i relation til produktion, analyse, vurdering og anvendelse. Hvordan iscenesættes mediepædagogiske læreprocesser med elevproduktioner og professionelle produktioner, og hvilke vejledningsfaglige strategier kan udvikles i denne forbindelse?
På Kultur, fortællinger og genrer blive du klædt på til at kunne arbejde mediepædagogisk med fortællinger i relation til børn og unge, og med fællesskabers kulturer. Fortællebegrebet fortolkes bredt, og vi præsenterer en stor grad af diversitet i genrer i et multimodalt perspektiv. Vi har fokus på fortællingers betydning for læring, identitet og dannelse og på teknologiers indflydelse på genrer i et kulturelt perspektiv.

Læringsmål

Den studerende
- kan udvikle brugen af nye fortælleformer, ofte bundet til nye teknologier, både i børn og unges egne arbejder og i formidling af kulturtilbud til børn
- kan anvende viden om forskellige medieudtryk metodisk i mediepædagogisk og didaktisk begrundet arbejde med børn og unges egne produktioner
- kan påtage sig ansvar for at rammesætte produktions- og læreprocesser og oplevelser omkring fortællinger og genrer
- har viden om kulturens forskellige fortællinger og genrer samt deres funktion i forhold til den enkeltes udvikling og fællesskabers kultur
- har viden om fortællingers grundstrukturer, genrer, æstetik og sprog i relation til værk, kultur, modtager og kontekst.
- kan reflektere over medialiseringens vilkår for udvikling og produktion af fortællinger og genrer i relation til konvergens, remediering, tværmedialitet, intertekstualitet, m.m.
- kan vurdere forskellige former for deltagelseskultur, fankultur og andre skabende fællesskaber på nettet i forhold til æstetik og formsprog
- kan vurdere professionelle medieudtryk ud fra både et historisk og et aktuelt synspunkt i forhold til æstetik og formsprog
- kan producere tekster med blik for fortællingens grundstruktur, genre og æstetik
- kan deltage i digital samproduktion på nettet.

Målgruppe

Læringsvejledere, PLC-medarbejdere, pædagoger i skolen.

Tid

Tirsdage kl. 09.00-13.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

195636

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

9.975 kr.

Dato:

Tirsdag d. 5. februar 2019 til Fredag d. 21. juni 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V