Krop, bevægelse og kommunikation

Beskrivelse

Du udvikler faglige forudsætninger og bevægelsespsykologisk/pædagogisk viden og nytænkning om krop og kommunikation i relation til leg, dans, kamp og drama. Du får teoretiske og praktiske redskaber til at udvikle egen profession. Fokus er på en flerdimensionel og dynamisk læringsopfattelse, der integrerer det praktiske og det teoretiske. Ligeledes arbejder vi med kroppens sprog, kommunikation og kultur ift. det moderne samfund samt aktivitet som bindeled for socialt samvær.

Læringsmål

Den studerende
- kan udvikle egen praksis i relation til professionsrelevante temaer inden for krop, bevægelse og kommunikation
- kan arbejde målorienteret med den relationelle og kommunikative dimension i aktiviteter med idræt og bevægelse
- har indsigt i at arbejde med personlighedsudvikling og identitetsdannelse gennem kropslig interaktion
- har viden om kroppen i social interaktion, kontakt, gruppedynamik, kropslig ekspressivitet og sprog
- har viden om bevægelsespsykologi og implikationerne for bevægelsespædagogikken
- har viden om kreative og æstetiske læreprocesser i forhold til krop og bevægelse
- kan reflektere over, kroppens sprog, kommunikation og kultur i relation til det moderne samfund
- kan arbejde målrettet med kreative og æstetiske læreprocesser i professionsrelevant praksis
- kan omsætte og anvende viden om forhold mellem krop bevægelse og kommunikation til en professionsrelevant og didaktisk reflekteret praksis

Indhold

Kroppens sprog, kommunikation og kultur i relation til det moderne samfund. Kroppen i social interaktion, kontakt, gruppedynamik, kropslig ekspressivitet og sprog. Leg, dans, kamp og drama i bevægelsespsykologisk og pædagogisk perspektiv. Personlighedsudvikling og identitetsdannelse gennem kropslig interaktion.
Kreative og æstetiske læreprocesser.

Målgruppe

Lærere, pædagoger samt sundhedspersonale på skoler, institutioner mm.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-15.00.

Undervisere

Undervisere fra henholdsvis Professionshøjskolen UCC samt fra Institut for Idræt og Ernæring, Nexs KU
Lektor ph.d. Helle Winther og lektor Inge Regnarsson


Praktiske oplysninger

Nummer: 

105692

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

Oplyses senere

Dato:

Tirsdag d. 4. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020