Kontekstualiseret grammatikundervisning

Beskrivelse

VU203222120

Selvom grammatikundervisningen fylder meget, ikke mindst i tyskundervisningen, er det forskningsmæssigt underbelyst, hvordan den praktiseres. Undersøgelser viser imidlertid, at mens det er begrænset, hvor meget eleverne får ud af fx isolerede grammatikøvelser, kan en kontekstualiseret grammatikundervisning understøtte elevernes sproglige kompetencer.
Forskningsprojektet Gramma3 har undersøgt, hvordan grammatikundervisningen foregår og forstås i grundskolens tre største sprogfag, dansk, engelsk og tysk, men har også teoriudviklet en helt konkret model for, hvordan kontekstualiseret grammatikundervisning kan forstås og praktiseres.
Det er her vi tager fat.
Først sætter vi os sammen ind i Gramma3projektets forslag til operationalisering af begrebet, for så på den baggrund sammen at udvikle helt konkrete undervisningsforløb, med udgangspunkt i og tilpasset egen praksis. De to dage får dermed i høj grad workshopkarakter.
Vi arbejder på baggrund af et bredt grammatikbegreb.

Det er nyt, det her ¿ og det bliver spændende.

Statusrapport for Gramma3: https://www.videnomlaesning.dk/projekter/gramma3/

Målgruppe

Tysklærere i grundskolen

Undervisere

Kirsten Bjerre, lektor

Tid

20.08.20 kl. 9.00-15.30
21.08.20 kl. 9.00-15.30

Varighed

13 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203222120

ECTS-point: 

0,47 ECTS-point

Pris: 

3.575 kr. + moms

Dato:

Torsdag d. 20. august 2020 til Fredag d. 21. august 2020

Adresse:

København