Konsulentarbejdets metoder - Guldborgsund Kommune

Beskrivelse

Modulet er tilrettelagt i samarbejde med Guldborgsund Kommune.

Læringsmål

Den studerende
- kan facilitere refleksivt og systematisk samarbejde om kommunikations- og læreprocesser i forskellige kontekster i organisationer med afsæt i udviklingsstøttende dialoger
- kan påtage sig ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere intervention i organisationer med på et professionelt etisk grundlag
- har viden om teorier og metoder, der belyser konsulentens opgaver og funktioner i praksis; herunder forskellige kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod organisationens potentielle udvikling
- har indsigt i brug af samtale og sparring som udviklingsstøtte - med afsæt i konsultationens processer , forløb og faser samt kontraktforhandling som en professionel konsultativ position
- kan reflektere over udviklingsprocesser ved at se problemafgrænsning som proces og her under forståspørgsmålets facilliterende virkning
- kan anvende og begrunde teorier og metoder til at identificere, beskrive og analysere problemstillinger i konsulentens arbejde
- kan begrunde og beskrive potentialer for kommunikations- og læreprocesser i forskellige kontekster - herunder anvende feedback og feedforward processer
- kan identificere, beskrive og analysere konsulentens hensigtsmæssige interventionsformer.

Målgruppe

Modulet er særligt tilrettelagt for medarbejdere ansat i Guldborgsund Kommune.

Tid

Mandage kl. 9.00-14.30
Undervisningsdage: 7/9, 14/9, 5/10, 19/10, 26/10, 30/11
Studiegruppedage: 21/9 og 9/11
Vejledningsdag: 2/11

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203530991

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Mandag d. 7. september 2020 til Tirsdag d. 15. december 2020

Adresse:

Tagensvej 18