Konsulentarbejdets metoder

Beskrivelse

På modulet Konsulentarbejdets metoder lærer du at anvende og skelne imellem metoder til brug for medarbejderes dialog og refleksion over udfordringer i deres arbejde med kerneopgaven. Undervejs i forløbet træner du dine kompetencer i forhold til at vurdere og anvende konsultative metoder i dialoger med og blandt kollegaer. Det betyder, at du afprøver en eller flere metoder i din egen praksis, og i undervisningen analyserer og reflekterer du sammen med andre studerende over erfaringer med dette.

Læringsmål

Den studerende
- kan facilitere refleksivt og systematisk samarbejde om kommunikations- og læreprocesser i forskellige kontekster i organisationer med afsæt i udviklingsstøttende dialoger
- kan påtage sig ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere intervention i organisationer med på et professionelt etisk grundlag
- har viden om teorier og metoder, der belyser konsulentens opgaver og funktioner i praksis; herunder forskellige kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod organisationens potentielle udvikling
- har indsigt i brug af samtale og sparring som udviklingsstøtte - med afsæt i konsultationens processer , forløb og faser samt kontraktforhandling som en professionel konsultativ position
- kan reflektere over udviklingsprocesser ved at se problemafgrænsning som proces og her under forståspørgsmålets facilliterende virkning
- kan anvende og begrunde teorier og metoder til at identificere, beskrive og analysere problemstillinger i konsulentens arbejde
- kan begrunde og beskrive potentialer for kommunikations- og læreprocesser i forskellige kontekster - herunder anvende feedback og feedforward processer
- kan identificere, beskrive og analysere konsulentens hensigtsmæssige interventionsformer.

Målgruppe

Ressourcepersoner, Vejledere, Spydspidser, Projektledere, Koordinatorer, Teamkoordinatorer, Faglige fyrtårne.

Tid

Onsdage kl. 9.00-14.30
Undervisningsdage: 2/9, 16/9, 23/9, 7/10, 21/10, 11/11
Studiegruppedage: 9/9 og 28/10
Vejledningsdage: 30/9 og 18/11


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203530221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Onsdag d. 2. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København