Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser

Beskrivelse

For mennesker med komplekse kommunikationsbehov gælder at de fleste;
- skal lære at udtrykke sig gennem andre kommunikationsformer end tale
- har brug for alternative løsninger også i forhold til skriftsproget
- er livslangt afhængige af støtte fra deres nære omgivelser som skal kunne afklare deres kommunikationsbehov, kende til alternative løsninger samt give livslang støtte til så selvstændig kommunikation som muligt.

Indhold:
Modulet har fokus på det flerfaglige samarbejde med inddragelse af netværk omkring børn, unge og voksne med komplekse kommunikationsbehov, herunder også kognitive vanskeligheder.
Der vil blive arbejdet med både den bagvedliggende kommunikationsteori, udvikling af kommunikative færdigheder, samt støttende og alternative kommunikationsmuligheder.
Du vil blive i stand til at indgå i afdækning af behov og muligheder med bla. videoanalyse, planlægning og igangsætning af en indsats omkring den enkelte og i miljøet, samt overordnet at kunne vurdere indsatser, metoder og behov.
Modulet kan efterfølges af et uddybende modul: Kommunikationskompetencer - i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov hvor der arbejdes med den professionelles kompetencer i at indgå i udviklende kommunikative relationer for samme målgruppe.

-

Tid

Mandage kl. 10 -17
Tirsdage kl. 9 - 14

Datoerne er
28 + 29 Januar campus carlsberg
25 + 26 februar Jelling/vejle
25 + 26 marts Campus Carlsberg
6 + 7 maj Jelling/vejleLæringsmål

For mennesker med komplekse kommunikationsbehov gælder at de fleste;
- skal lære at udtrykke sig gennem andre kommunikationsformer end tale
- har brug for alternative løsninger også i forhold til skriftsproget
- er livslangt afhængige af støtte fra deres nære omgivelser ¿ som skal kunne afklare deres
kommunikationsbehov, kende til alternative løsninger samt give livslang støtte til så selvstændig
kommunikation som muligt.
Læringsmål
Den studerende
- kan indgå i det tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejde med inddragelse af
netværk omkring børn, unge og voksne med komplekse kommunikationsbehov, og kan påtage
sig ansvaret for et dialogbaseret samarbejdende procesforløb i et relationelt perspektiv
- har viden om grundlæggende kommunikationsteori, herunder samspil og kommunikation i et
socio-kognitivt perspektiv
- har viden om supplerende, støttende kommunikationsformer, herunder viden om
understøttende it-programmer, arbejdsformer, metoder, hjælpemidler og materialer i forhold til
udvikling, habilitering og kompensation.
- har kendskab til relevant lovgivning på området.
- har kendskab til relevante teorier og forskningsresultater om kommunikativ typisk og atypisk
udvikling, herunder relationelle og kognitive forhindringer.
- har færdigheder og metoder i relation til observation, analyse, vurdering, planlægning og
iværksættelse af pædagogiske forløb i et individuelt og kontekstuelt perspektiv, samt vurdering
af disse.
- kan reflektere over kommunikative vanskeligheder set i et livsperspektiv i relation til deltagelse i
sociale sammenhænge, familieliv, eventuel uddannelse, fritidsliv eller arbejde.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, ergoterapeuter, talepædagoger, PPR medarbejdere, konsulenter og andre , der retter sig mod ovenstående studieretning


Praktiske oplysninger

Nummer: 

192820

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

14.000 kr.

Dato:

Mandag d. 28. januar 2019 til Søndag d. 30. juni 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V