Kommunikativ tyskundervisning, 5.-7. klassetrin

Beskrivelse

VU203227112

Målet er, at deltagerne med afsæt i Tysk faghæfte 2019:
- Udvikler kompetence i at gennemføre kommunikativ tyskundervisning, hvor det at bruge sproget aktivt står i centrum - og ikke den tyske grammatik
- Udvikler kompetence i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere en motiverende og vedkommende tyskundervisning
- Får indblik i sprogtilegnelsesteorier og overfører denne viden til tyskundervisningens praksis
- Udvikler deres egne tysksproglige formåen ved at undervisningen foregår på tysk
- Udvikler aktiviteter og afprøver dem i egen praksis - for efterfølgende at reflektere over muligheder og problemer

Målgruppe

Tyskærere i grundskolen

Undervisere

Jette von Holst-Pedersen, lektor, cand.mag., master

Tid

26.08.20 kl. 13.30-16.30
09.09.20 kl. 13.30-16.30
23.09.20 kl. 13.30-16.30
07.10.20 kl. 13.30-16.30
28.10.20 kl. 13.30-16.30
11.11.20 kl. 13.30-16.30
25.11.20 kl. 13.30-16.30
09.12.20 kl. 13.30-16.30
13.01.21 kl. 13.30-16.30 (Undervisning på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg)
03.02.21 kl. 13.30-16.30
24.02.21 kl. 13.30-16.30
10.03.21 kl. 13.30-16.30

Varighed

36 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203227112

ECTS-point: 

1,30 ECTS-point

Pris: 

9.900 kr. + moms

Dato:

Onsdag d. 26. august 2020 til Onsdag d. 10. marts 2021

Adresse:

World Trade Center, Borupvang 3
2750 Ballerup