Kommunikationskompetencer - i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov

Beskrivelse

I arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov er udfordringen ofte at den professionelle skal kunne få øje og udvikle sine egne kompetencer i at indgå det komplekse samspil. Samtidig skal der også være en udvikling af samspillet og den alternative eller støttende kommunikationsform, således at både den anden og den professionelle bliver mere kompetente, udvider deres ordforråd og samspilskompetencer og inddrager lærings og udviklingsperspektiver.

Der arbejdes primært med videoanalyse af egen praksis og der inddrages samspilsformer fra tidligt samspil til symbol kommunikation

Læringsmål

Den studerende
- kan forestå og udvikle dialogbaserede procesforløb i et relationelt perspektiv (F.eks. familie, kolleger, tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejdspartnere) i relation til udviklingen af kommunikationskompetence og -praksis.
- kan reflektere over specialpædagogiske perspektiver og paradigmer i relation til opbygning af kommunikationsmiljøer for mennesker med komplekse kommunikationsbehov.
- kan analysere og reflektere over samspils- og kommunikationspraksis i et socio -kognitivt perspektiv, herunder videoanalyse.
- har viden om lærings og udviklingspotentialer i forhold til sprogudvikling, herunder særlige forhold der fremmer interaktion og deltagelse.
- har viden om omgivelsernes betydning for vellykket kommunikation i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov.
- mestrer inddragelse af kommunikationsteknologier, der understøtter udviklende dialoger og sprogforståelse hos målgruppen.

Målgruppe

Pædagoger, lærere, kommunikations- og teknologikonsulenter og andre, der arbejder i feltet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov

Tid

Mandage kl. 10.00-17.00 (07.09.20, 28.09.20, 26.10.20, 16.11.20)
Tirsdage kl. 9.00-14.00 (08.09.20, 29.09.20, 27.10.20, 17.11.20)

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203757221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

14.710 kr.

Dato:

Mandag d. 7. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København