Kommunikationskompetencer - i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov

Beskrivelse

At kunne indgå som den kompetente kommunikationspartner i forhold til et mennesker med komplekse kommunikationsbehov kræver indsigt og færdigheder på mange områder. Helt fra at kunne starte et samspil op, der er meningsfyldt og udviklende for den anden, til at kunne tilføje læring og udvikling i samspillet, både med hensyn til den sproglige udvikling som den kognitive. Der arbejdes med videonalyse som gennemgående værktøj, samspilsteknikker og gås i dybden med teknologier, der understøtter kommunikativ udvikling.

Læringsmål

Den studerende
- kan forestå og udvikle dialogbaserede procesforløb i et relationelt perspektiv (F.eks. familie,
kolleger, tværprofessionelle og/eller tværsektorielle samarbejdspartnere) i relation til
udviklingen af kommunikationskompetence og -praksis.
- kan reflektere over specialpædagogiske perspektiver og paradigmer i relation til opbygning af
kommunikationsmiljøer for mennesker med komplekse kommunikationsbehov.
- kan analysere og reflektere over samspils- og kommunikationspraksis i et socio -kognitivt
perspektiv, herunder videoanalyse.
- har viden om lærings og udviklingspotentialer i forhold til sprogudvikling, herunder særlige
forhold der fremmer interaktion og deltagelse.
- har viden om omgivelsernes betydning for vellykket kommunikation i arbejdet med mennesker
med komplekse kommunikationsbehov.
- mestrer inddragelse af kommunikationsteknologier, der understøtter udviklende dialoger og
sprogforståelse hos målgruppen.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger, PPR medarbejdere, konsulenter og andre, der arbejder i feltet

Tid

Mandage kl. 10 - 16
Tirsdage kl. 9 - 14

4 dage ( a to omgange) i Vejle/Jelling og 4 dage ( a to omgange) + eksamen på Campus Carlsberg

Undervisningen er organiseret i blokke af to dage skiftevis i København og i Vejle/Jelling
Blok 1: 3 + 4 september
Blok 2: 1 + 2 oktober
Blok 3: 29 + 30 oktober
Blok 4: 26 + 27 November


Praktiske oplysninger

Nummer: 

282669

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

13.900 kr

Dato:

Mandag d. 3. september 2018 til Fredag d. 25. januar 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V