Kommunikation og organisation - GoProces (Sønderborg)

Beskrivelse

GoProces

Læringsmål

Modul 1: Kommunikation og organisation (5 ECTS)

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Foretage reflekterede kommunikative valg i en organisatorisk kontekst og omsætte disse operationelt i ledelsespraksis.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:
- Teorier og begreber om kommunikation og organisation
- Betydninger af kommunikationsmetoder, -processer og -koncepter organisatorisk og samfundsmæssigt.
Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:
- Kunne iagttage og indsamle empiri om kommunikative og organisatoriske problemstillinger samt anvende og begrunde valg af metoder i ledelsesmæssig praksis på reflekteret vis.
Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
- Identificere og perspektivere kommunikationsopgaver i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier
- Styre og lede kommunikationsprocesser professionelt.

Mål
Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
- Selvstændigt indgå i faglige, tværfaglige og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation.

Tid

Startdato den 09. december 2019

Undervisingsdatoer: 09.12, 10.12, 13.01, 14.01, 04.02.2020


Praktiske oplysninger

Nummer: 

293714

ECTS-point: 

5 ECST-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Mandag d. 9. december 2019 til Tirsdag d. 18. februar 2020

Adresse:

Sønderborg kommune
6400 Sønderborg