Kollektive vejledningsformer af unge i gymnasiale uddannelser

Beskrivelse

VU204722114

Kort om kurset
På kurset får du teoretisk og praktisk indføring i, hvordan du som vejleder eller kontaktlærer kan arbejde med Kollektive vejledningsformer som metode. Vi retter fokus mod, I bliver i stand til planlægge, gennemføre og evaluerer kollektiv vejledningspraksis i de organisatoriske rammer som jeres vejledning foregår i.

Formål
Kurset giver dig et teoretisk afsæt for at arbejde med kollektive vejledningsformer, samt værktøjer til, hvordan det kan udføres.

Indhold
Dagen vil bestå af introduktion til Kollektive vejledningsformer samt hands-on øvelser, hvor vi kobler teorien med praksis.
Du skal have lyst til, at være aktiv og afprøve metoder og teknikker.

Målgruppe

Kurset er for vejledere og undervisere med kontaktlærerfunktion på de gymnasiale uddannelser

Undervisere

Britt Seeger, Adjunkt

Tid

30.10.20 kl. 9.00-15.00

Varighed

6 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

204722114

ECTS-point: 

0,22 ECTS-point

Pris: 

2.620 kr. + moms inkl. forplejning

Dato:

Fredag d. 30. oktober 2020

Adresse:

København