Kollektive vejledningsformer

Beskrivelse

Modulet 'Kollektive vejledningsformerer' for dig, der arbejder med at organisere vejledning ved anvendelse af kollektive vejledningsformer.
Der vil bl.a. være fokus på at kunne begrunde og anvende kollektive vejledningsformer i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og vurdere relevansen af dem i forskellige sammenhænge.
Du vil få konkrete redskaber til at arbejde med planlægning, gennemførelse og evaluering af kollektive tilgange i vejledning.
Vi vil arbejde med forskellige teoretiske tilgange til kollektive vejledningsformer, som du kan anvende i praksis, både i forhold til gruppevejledning samt i forhold til vurdering af og formidling af vejledningsfaglige problemstillinger i relation til kollektive vejledningsformer til interne og eksterne samarbejdspartnere.

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om forskellige teoretiske tilgange til kollektive vejledningsformer
- Skal have viden om metode og praksis i forhold til kollektive vejledningsformer, herunder gruppevejledning
- Skal kunne forstå og reflektere over gruppedynamik og dennes betydning for processen.

Færdigheder:
- Skal kunne organisere vejledning ved anvendelse af kollektive vejledningsformer
- Skal kunne begrunde og anvende kollektive vejledningsformer i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og vurdere relevansen af dem i forskellige sammenhænge
- Skal kunne vurdere og formidle vejledningsfaglige problemstillinger i relation til kollektive vejledningsformer til interne og eksterne samarbejdspartnere
- Skal kunne vurdere de etiske implikationer ved vejledning i kollektive sammenhænge.

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i relation til planlægning, gennemførelse og evaluering af kollektive tilgange i vejledning
- Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om kollektive tilgange i vejledning
- Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til at organisere, planlægge, gennemføre og evaluere kollektive tilgange i vejledning.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Mandage kl. 9.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203927221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280 kr.

Dato:

Mandag d. 31. august 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København