Kollektive vejledningsformer

Beskrivelse

Valgmodul 9

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om forskellige teoretiske tilgange til kollektive vejledningsformer
- Skal have viden om metode og praksis i forhold til kollektive vejledningsformer, herunder gruppevejledning
- Skal kunne forstå og reflektere over gruppedynamik og dennes betydning for processen.

Færdigheder:
- Skal kunne organisere vejledning ved anvendelse af kollektive vejledningsformer
- Skal kunne begrunde og anvende kollektive vejledningsformer i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og vurdere relevansen af dem i forskellige sammenhænge
- Skal kunne vurdere og formidle vejledningsfaglige problemstillinger i relation til kollektive vejledningsformer til interne og eksterne samarbejdspartnere
- Skal kunne vurdere de etiske implikationer ved vejledning i kollektive sammenhænge.

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i relation til planlægning, gennemførelse og evaluering af kollektive tilgange i vejledning
- Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om kollektive tilgange i vejledning
- Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til at organisere, planlægge, gennemføre og evaluere kollektive tilgange i vejledning.

Indhold

- Planlægning, gennemførelse og evaluering af kollektiv vejledningspraksis
- Teorier og metoder om kollektive tilgange i vejledning
- Vejlederens rolle og funktion i relation til kollektive tilgange i vejledning
- Gruppedynamiks betydning for vejledningsprocessen
- Etik knyttet til kollektive tilgange i vejledning

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Mandage kl. 09.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201927171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Mandag d. 3. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V