Kollegial vejledning

Beskrivelse

Modulet er for dig, der arbejder med at skabe udvikling og forandringsprocesser.
Der vil bl.a. være fokus på at kunne håndtere de forskellige roller og positioner du indgår i, både som intern og ekstern facilitator af vejledningsprocesser og kompetenceudvikling. Du vil få konkrete redskaber til at arbejde med procesledelse i konfliktsituationer.
Vi vil arbejde med konsultative færdigheder, som du kan anvende i praksis, både i forhold til dine interviewfærdigheder, design af processer samt håndtering af udviklingsaktiviteter og arbejde med fortællingens kraft i det kollegiale samarbejde.

Læringsmål

Den studerende kan
- tilrettelægge, analysere, lede og aktivt deltage læringsorienteret i kollegiale vejledningsforløb
- gennem vejledningsprocesser indgå i samarbejder om udvikling af en lærings- og udviklingsorienteret, refleksiv fagkultur
- reflektere over og håndtere etiske dilemmaer i kollegiale vejledningsforløb
- indsigt i læring i praksis samt organisations- og fagkulturens betydning for læreprocesser
- reflektere over muligheder for gennem vejledning at forandre faglig praksis og fagpersonlige forholdemåder
- anvende vejledningsteorier og -metoder relateret til kollegial vejledning
- identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og -metoder
- analysere og evaluere socialpsykologiske positioner og gruppedynamiske processer i relation til vejledning

Målgruppe

Lærere, pædagoger, ledere, vejledere og koordinatorer.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211540221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 2. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København