Kollegial vejledning

Beskrivelse

Modulet giver dig faglige kompetencer som intern vejleder, der arbejder med at skabe udvikling og forandringsprocesser i organisationen inden for fx kollega- og teamsamarbejde, medarbejderkompetenceudvikling, karriereudvikling, udviklings- og projektarbejde.
På dette modul vil der blive arbejdet med at kunne tilrettelægge, lede, analysere og deltage i kollegiale vejledningsforløb.

Du vil få konkrete redskaber til din praksis og vi vil arbejde med sproget som en konsultativ færdighed. Vi vil arbejde med, hvordan du kan håndtere procesledelse i konfliktsituationer samt hvordan du kan skabe hensigtsmæssige positioner i det kollegiale udviklingsarbejde.

Det teoretiske afsæt vil især være det systemiske og det narrative. Vi vil interessere os for, hvordan du som den professionelle samtalepartner kan facilitere, analysere og evaluere gruppedynamiske processer i relation til vejledning. Vi vil bl.a. arbejde med narrative interventionsformer som fx bevidning.

Du bliver klædt på til at varetage udvikling af en læringsorienteret og refleksiv fagkultur, samt at håndtere etiske dilemmaer i vejledningsforløb og mestre begrundet udvælgelse af interventionsmetoder i vejlednings- og procesledelse.
Du vil få indsigt i organisations- og fagkulturens betydning for læreprocesser, og vi vil arbejde med, hvordan du kan være med til at facilitere læring i praksis.

Læringsmål

Den studerende kan
- tilrettelægge, analysere, lede og aktivt deltage læringsorienteret i kollegiale vejledningsforløb
- gennem vejledningsprocesser indgå i samarbejder om udvikling af en lærings- og udviklingsorienteret, refleksiv fagkultur
- reflektere over og håndtere etiske dilemmaer i kollegiale vejledningsforløb
- indsigt i læring i praksis samt organisations- og fagkulturens betydning for læreprocesser
- reflektere over muligheder for gennem vejledning at forandre faglig praksis og fagpersonlige forholdemåder
- anvende vejledningsteorier og -metoder relateret til kollegial vejledning
- identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og -metoder
- analysere og evaluere socialpsykologiske positioner og gruppedynamiske processer i relation til vejledning

Målgruppe

Fagprofessionelle med interesse for arbejdet som intern og ekstern vejleder med fokus på forandringsprocesser i organisationen, der fx er beskæftiget inden for forsvaret, politiet, dagtilbud, døgntilbud, grundskolen, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser, sundhedssektoren og voksenundervisning.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201540171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 4. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V