Klinisk vejleder i sundhedsfaglige deltid

Beskrivelse

Lær at vejlede og undervise i kliniske uddannelsesforløb og praktik. Bliv uddannet til at arbejde professionelt med studerende og styrk din praksis.

Beskrivelse
Modulet retter sig specifikt mod vejledere i professionsuddannelser, som skal varetage opgaver i forbindelse med klinisk vejledning, undervisning og praktik. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra hverdagen. Der arbejdes fokuseret med teorier inden for læring, vejledning og didaktik samt anvendelsen i klinisk praksis. Modulet styrker og udvikler dine kompetencer som klinisk vejleder og underviser i relation til de studerende du møder på din arbejdsplads.

Modulkode Vf84: Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professioner.

Læringsmål

Det får du ud af modulet
- Du får ret til at anvende betegnelsen klinisk vejleder
- Du får viden om og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning og kan reflektere over mulig anvendelse i praksis
- Du får forståelse for læringsmiljøets betydning for læreprocesser

Indhold

- Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning
- Underviser- og vejlederprofessionalitet
- Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser
- Læringsmiljø i klinisk undervisning
- Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen vejlederpraksis

Målgruppe

Alle, der skal være klinisk vejleder eller klinisk underviser - sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer, og andre med en mellemlang videregående uddannelse, der har studerende.

Tid

1. september - 14. december 2020

Modulet udbydes også som fuldtid - se 204878341
19. oktober - 27. november 2020
Moduler på Tagensvej 18, 2200 København
se venligst https://www.kp.dk København


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203878341

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

13.400 kr

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Mandag d. 14. december 2020

Adresse:

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14
3400 Hillerød