Klinisk vejleder deltid

Beskrivelse

Lær at vejlede og undervise i kliniske uddannelsesforløb og praktik. Bliv uddannet til at arbejde professionelt med studerende og styrk din praksis.

Beskrivelse
Modulet retter sig specifikt mod vejledere i professionsuddannelser, som skal varetage opgaver i forbindelse med klinisk vejledning, undervisning og praktik. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer fra hverdagen. Der arbejdes fokuseret med teorier inden for læring, vejledning og didaktik samt anvendelsen i klinisk praksis. Modulet styrker og udvikler dine kompetencer som klinisk vejleder og underviser i relation til de studerende du møder på din arbejdsplads.

Modulkode Vf84: Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professioner.

Læringsmål

Det får du ud af modulet
- Du får ret til at anvende betegnelsen klinisk vejleder
- Du får viden om og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning og kan reflektere over mulig anvendelse i praksis
- Du får forståelse for læringsmiljøets betydning for læreprocesser

Indhold

- Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning
- Underviser- og vejlederprofessionalitet
- Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser
- Læringsmiljø i klinisk undervisning
- Vejledning og bedømmelse, herunder den studerendes egen vejlederpraksis

Målgruppe

Alle, der skal være klinisk vejleder eller klinisk underviser - sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer, og andre med en mellemlang videregående uddannelse, der har studerende.

Tid

Deltid 2 dage om ugen, i ugerne 40 - 51. 2019
Mandag d. 30.09
Tirsdag d. 01.10
Mandag d 07.10
Tirsdag d 8.10
Torsdag d. 24.10
Fredag d. 25.10
Mandag d. 28.10
Tirsdag d. 29.10
Torsdag d. 7.11
Fredag d. 8.11
Mandag d. 11.11
Tirsdag d. 12.11
mandag d. 18.11
Tirsdag d. 19.11


Praktiske oplysninger

Nummer: 

294889

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

13.400 Kr.

Dato:

Mandag d. 30. september 2019 til Fredag d. 20. december 2019

Adresse:

Bornholm Campus, Minervavej 1
3700 Rønne