Karrierevejledning af voksne

Beskrivelse

Karrierevejledning af voksne kræver kendskab til voksenuddannelsessystemet, dets struktur, indhold og muligheder, som du vil få kvalificeret undervisning i, samt i teorier om karriereudvikling, -valg og -vejledning i relation til voksne. Du vil få mulighed for at afprøve og forholde dig til metodiske tilgange til analyse og vurdering af voksnes ressourcer, barrierer og vejledningsbehov og hvordan voksenvejledning kan tilrettelægges og faciliteres i forskellige vejledningskontekster.

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om teorier der relaterer sig til karrierevejledning af voksne
- Skal have viden om faktorer af betydning for voksnes karriereudvikling og -valg
- Skal kunne forstå og reflektere over, hvordan forskellige voksnes livssituation kan påvirke deres valg- og udviklingsmuligheder

Færdigheder:
- Skal kunne anvende karrierevejledningsmetoder, der understøtter voksnes valg og valgprocesser
- Skal kunne analysere og vurdere voksnes læringsforudsætninger og karriereudviklingsmuligheder
- Skal kunne formidle og begrunde egne teori og metodevalg og relatere disse til en konkret voksenvejledningspraksis

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere forskellige teoretiske og metodiske tilgange til analyse og vurdering af voksnes forudsætninger og vejledningsbehov
- Skal kunne træffe begrundede valg af vejledningstilgange, der knytter an til forskellige voksnes ressourcer, barrierer og behov.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Onsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211926221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

København