Karrierevejledning af voksne

Beskrivelse

Valgmodul 5.

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om teorier der relaterer sig til karrierevejledning af voksne
- Skal have viden om faktorer af betydning for voksnes karriereudvikling og -valg
- Skal kunne forstå og reflektere over, hvordan forskellige voksnes livssituation kan påvirke deres valg- og udviklingsmuligheder

Færdigheder:
- Skal kunne anvende karrierevejledningsmetoder, der understøtter voksnes valg og valgprocesser
- Skal kunne analysere og vurdere voksnes læringsforudsætninger og karriereudviklingsmuligheder
- Skal kunne formidle og begrunde egne teori og metodevalg og relatere disse til en konkret voksenvejledningspraksis

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere forskellige teoretiske og metodiske tilgange til analyse og vurdering af voksnes forudsætninger og vejledningsbehov
- Skal kunne træffe begrundede valg af vejledningstilgange, der knytter an til forskellige voksnes ressourcer, barrierer og behov.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Onsdage kl. 15.00-19.00.


Praktiske oplysninger

Nummer: 

201926171

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Lørdag d. 1. februar 2020 til Tirsdag d. 30. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V