Karrierelæring

Beskrivelse

Med udgangspunkt i teorier om karrierelæring og karrierekompetence vil vi undersøge, hvilken didaktik der kan være mest hensigtsmæssig i din vejlederpraksis. Undervisningen vil være tilrettelagt som en afveksling mellem teorioplæg, praksisøvelser og faglige diskussioner, der har til formål at give dig flere perspektiver på forståelse af børn, unge og voksnes karrierelæring. Du vil få værktøjer til at kunne anvende forskellige karriereteoretiske tilgange til at planlægge, gennemføre og evaluere karrierelæringsforløb.

Læringsmål

Viden:
- Skal have teoretisk, metodisk og didaktisk viden i relation til børn, unge og voksnes karrierelæring
- Skal kunne forstå og reflektere over sammenhænge mellem karrierelæring og karrierekompetence

Færdigheder:
- Skal kunne anvende forskellige karriereteoretiske tilgange til at planlægge, gennemføre og evaluere karrierelæringsforløb
- Skal kunne analysere og vurdere forskellige karrierelæringsteorier og deres relevans for forskellige målgrupper
- Skal kunne begrunde og formidle valg af metoder til arbejdet med børn, unge og voksnes karrierelæring

Kompetencer:
- Skal kunne træffe begrundede valg af karrierelæringsaktiviteter og relatere disse til konkrete mål
- Skal kunne udvikle og tilrettelægge karrierelæringsforløb for børn, unge og voksne i forskellige kontekster

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Onsdage kl. 10.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

204157221

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7.280 kr.

Dato:

Onsdag d. 21. oktober 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V