Introducerende grundkursus maddannelse i praksis (TRIN 1)

Beskrivelse

Kurset giver dig:
Grundlæggende viden om, hvordan maddannelse kan forstås som en del af en almen dannelsesproces

Teoretisk og praksisorienteret viden og inspiration til, hvordan koblingen af maddannelse, måltider og sundhed kan anvendes pædagogisk/didaktisk i relation til den styrkede pædagogiske læreplan

Med udgangspunkt i egen praksis konkrete værktøjer til at kunne iværksætte mindre tiltag og forløb i forhold til maddannelse, måltider og sundhed i dit dagtilbud

Viden om og inspiration til organisering af maddannelse, måltider og sundhed i din institution

Anvendelse:

For at sikre, at den nye viden og færdigheder forankres i din organisation tilrettelægges kurset ud fra en 20-30-50-struktur. Det vil sige, at 20 % af din læring foregår før kursusdagen, 30 % foregår på selve kursusdagen og 50 % foregår efter kursusdagen, hvor du iværksætter mindre tiltag og forløb i samarbejde med din ledelse ledelsen og dine kolleger.

Før kursusdagen skal du på opdagelse i din egen praksis. Du skal udarbejde to praksisfortællinger, som inddrages på kursusdagen. Din egen hverdagspraksis kobles på denne måde til den viden og de færdigheder, du erhverver dig på kurset.

På kursusdagen får du grundlæggende viden om maddannelse, måltider og sundhed, hvordan dette kan forstås i den almene dannelse, og hvordan dette kan indgå i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Med udgangspunkt i din egen praksis udvikler du i dialog og samarbejde med andre konkrete ideer til afprøvning i egen praksis.

Efter kursusdagen færdiggøres tilrettelæggelsen af de konkrete ideer til afprøvning sammen med leder og kolleger, ideerne afprøves og det besluttes hvorvidt og hvordan tiltagene skal fortsætte.

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagogisk personale i dagtilbud og madprofessionelle, der arbejder med eller ønsker at sætte et større fokus på maddannelse, måltider og sundhed.

Undervisere

Bente Nissen Lundsgaard, master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme

Tid og varighed
Torsdag 19.03.20 kl. 9.00-15.00
6 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

201417006

ECTS-point: 

0,22 ECTS-point

Pris: 

1.300 kr. inkl. moms samt heldagsforplejning

Dato:

Torsdag d. 19. marts 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3