Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

Beskrivelse

Du lærer at beskrive og analysere flersprogede børn, unge og voksnes sprog med henblik på at give dem vejledning og undervisning, der støtter deres sproglige udvikling
bedst muligt. Med udgangspunkt i dine og dine medstuderendes indsamlede eksempler på intersprog arbejder vi med intersprogsanalysen som redskab til at se sprog ud fra et udviklingsperspektiv. Vi ser også på relevante evalueringsmaterialer ud fra et teoretisk og praktisk, anvendelsesorienteret perspektiv.

Modulet udbydes i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og VIA University College (egen inst. først).
Modulet består af tre hele seminardage i Odense med mellemliggende opgaver og afprøvninger i egen praksis.
Du skal arbejde både individuelt og i studiegruppe.

På modulet lærer du at
- beskrive og analysere flersprogede børn, unge og voksnes mundtlige og skriftlige sprogudvikling ud fra et udviklingsperspektiv
- analysere intersprog i sammenhæng med sproglige målsætninger og sprogdidaktiske forløb
- træffe og begrunde beslutninger om didaktisk planlægning og sprogpædagogisk arbejde på baggrund af intersprogsanalyse
- forholde dig fagligt til forskellige sprogvurderings- og evalueringsmaterialer

Læringsmål

Den studerende
- kan anvende viden om det danske sprogs struktur og funktion til at evaluere og vurdere flersprogedes andetsprogsudvikling
- kan forholde sig analytisk og reflekterende til konkrete sproglige evalueringsredskaber
- kan analysere intersprog i sammenhæng med sproglige målsætninger og sprogdidaktiske forløb både i forhold til hverdagssprog og skolesprog, og fx inden for et specifikt emne.
- kan træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om didaktisk planlægning og sprogpædagogisk arbejde på baggrund af sprogvurdering og intersprogsanalyse
- kan følge, støtte og vejlede flersprogede børn, unge og voksne i deres andetsprogsudvikling på baggrund af mundtlig og skriftlig evaluering, herunder intersprogsanalyse

Målgruppe

Lærere, pædagoger, konsulenter og andre, der arbejder med flersprogede børn, unge og voksne

Tid

Modulet er netbaseret med 3 seminardage på UCL Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M:
04.02.2021, 25.03.21 og 29.04.21, kl. 10:00-15:00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211611221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11280<br />

Dato:

Torsdag d. 4. februar 2021 til Onsdag d. 30. juni 2021

Adresse:

Odense
5230 Odense M