Interkulturel vejledning

Beskrivelse

Modulet giver dig faglige kompetencer til at varetage interkulturel vejledning.
Der vil især være fokus på inklusion og integration i forhold til uddannelse og erhverv.
Vi vil interessere os for, hvordan du som professionel vejleder kan anvende vejledningsfaglige tilgange, strategier og metoder i relation til interkulturel vejledning. Du bliver klædt på til at udvikle og indgå i tværprofessionelt samarbejde med inddragelse af den vejledtes personlige netværk samt at håndtere etiske dilemmaer i interkulturelle vejledningsforløb.

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om kulturelle minoriteter samt teorier om kultur og kategoriseringsprocesser
- Skal have viden om interkulturel kommunikation i relation til identitetsdannelse og valg- og vejledningsprocesser
- Skal kunne forstå og reflektere over samfundsmæssige forhold og vilkår, der har betydning for inklusion og integration, uddannelse og erhverv

Færdigheder:
- Skal kunne vurdere og begrunde forhold og vilkår, der har betydning for kulturelle minoriteter i forhold til vejledning om uddannelse, erhverv og karriere
- Skal kunne anvende vejledningsfaglige tilgange, strategier og metoder i relation til interkulturel vejledning

Kompetencer:
- Skal kunne mestre interkulturel vejledning i komplekse sammenhænge under hensyntagen til professionens etik
- Skal kunne udvikle og indgå i tværprofessionelt samarbejde med inddragelse af den vejledtes personlige netværk

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Torsdage kl. 10.00-14.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

204919221

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 29. oktober 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V