Interkulturel vejledning

Beskrivelse

Valgmodul 7

Læringsmål

Viden:
- Skal have viden om etnicitet, kultur, socialisering og interkulturel kommunikation i relation til identitetsdannelse og valg- og vejledningsprocesser
- Skal have viden om og forståelse for samfundsmæssige forhold og vilkår, der har betydning for etniske minoriteter i forhold til uddannelse og erhverv

Færdigheder:
- Skal kunne vurdere og begrunde forhold og vilkår, der har betydning for etniske minoriteter i forhold til vejledning om uddannelse, erhverv og karriere
- Skal kunne vurdere, udvikle og anvende vejledningsfaglige tilgange, strategier og metoder i relation til interkulturel vejledning

Kompetencer:
- Skal kunne håndtere kulturforskel som vilkår for interkulturel vejledning, herunder etablere hensigtsmæssige relationer til personer med en anden kulturel baggrund
- Skal kunne udvikle og indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og i samar-bejde med den vejledtes personlige netværk

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalgscentre, i uddannelsessektoren, i offentlige og private virksomheder, i fagbevægelsen, i A-kasser, i jobcentre, inden for folkeoplysning, i arbejdsmarkedsforanstaltninger, i kommuner, forsvaret og kriminalforsorgen.

Tid

Torsdage kl. 10.00-14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

296627

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

6.720 kr.

Dato:

Torsdag d. 24. oktober 2019 til Fredag d. 31. januar 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V