Intellektuelle funktionsnedsættelser

Beskrivelse

Intellektueller funktionsnedsættelser, udviklingshæmmede, børn og voksne med generelle eller vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Kært barn har mange navne, men fælles for målgruppen er, at der må være et andet fokus på lærings og udviklingsveje for denne gruppe. Vi arbejder med hvordan pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre fagpersoner kan skabe udviklings og læringsmiljøer og tilrettelægge samarbejde om trivsel og læringsfremmende indsatser i skoler og dag- og fritidsinstitutioner, bo og dagtilbud, aflastningsinstitutioner.
Den specialpædagogiske viden retter sig mod forhindringer for læring, kompensatoriske strategier, systemisk analyse, adfærd og mestringsanalyser, relationskompetence, stressaflastning og afstemt pædagogik.
Der arbejdes helt konkret og i praksis med observation, kortlægning af vanskeligheder og kompetencer, afprøvning af handleindsatser, både i forhold til individet og i systemet.
Der arbejdes med at optimere læring og deltagelse i sociale sammenhænge, empowerment og øget selvstændighed.
Der arbejdes med at kvalificere de allerede etablerede strukturer i den enkelte praksis som f.eks. Voksen udredelsesmetoden, pejlemærker, systemiske modeller, status og handleplansværktøjer, social og specialpædagogiske metoder

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med tværprofessionelle samarbejdspartnere og netværket omkring den enkelte og/eller gruppen der befinder sig i læringsvanskeligheder.
- kan udvikle praksis ved at anvende almene og /eller specialpædagogiske teorier, metoder, arbejdsformer, materialer og hjælpemidler, der fremmer deltagelse og læring for mennesker.
- har kendskab til relevant lovgivning på området.
- kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere individuelle og kontekstuelle baggrunde for vanskeligheder i forhold til målgruppen.
- har kendskab til målgruppen i et livsperspektiv eksempelvis i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde herunder habilitering.
- har kendskab til årsager til intellektuelle funktionsnedsættelser herunder, kognitive funktioner, diagnoser samt kontekstuelle begrundelser for børn, unge og voksnes vanskeligheder i forhold til læring.

Målgruppe

Lærere, socialpædagoger, pædagoger, faglige ledere, konsulenter, terapeuter og andre der arbejder med målgruppen

Tid

Torsdage kl. 15.00-19.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203280221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Torsdag d. 3. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København