Inkluderende elev- og handleplansværktøjer

Beskrivelse

Kursusnummer: VU 192501

Få de grundlæggende kompetencer og værktøjer til at lave en pædagogisk kortlægning af en elev og handle på den i både individ- og kontekstperspektiv.

Kurset giver dig viden og værktøjer der støtter den inkluderende indsats, med inddragelse af specialpædagogikkens bedste erfaringer. Hvor lægen har sin diagnose, håndværkeren sin fejlfinding og psykologen sine tests, arbejder vi med læreren og pædagogens pædagogiske afdækningsmulighed, og kvalificerer den; observation på mange forskellige måder, pædagogisk analyse rettet mod læringsmæssige, sociale, relationelle, motoriske, sansemæssige udfordringer for elever og professionelle.

Kurset består af både teoretiske oplæg, casearbejde og gruppeøvelser og der opfordres til læsning af artikler og relevante kapitler i medfølgende kompendium.

Arbejdsform:
Faglige oplæg, øvelser, rollespil og diskussion

Målet er, at du får:
- kompetence i at afdække, beskrive og vurdere børn med almene og særlige behov samt at udvikle strategier og handleplaner på baggrund af dette, fx kompetencebeskrivelser og narrativer
- indsigt i specifikke områder som fx mestringsadfærd, relationskompetence, læringsforhindringer og udviklingsveje.

Målgruppe

Lærere og pædagoger i inkluderende skoletilbud.

Undervisere

Ida Mundt, lektor, master i specialpædagogik

Tid

27.05.19 kl. 08.45-14.45
28.05.19 kl. 08.45-14.45
29.05.19 kl. 08.45-14.45
03.06.19, kl. 08.45-14.45 (oprindeligt 30.05.19)
04.06.19, kl. 08.45-14.45 (oprindeligt 31.05.19)

Varighed

30 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

192501

ECTS-point: 

1,10 ECTS-point

Pris: 

7.645 kr.

Dato:

Mandag d. 27. maj 2019 til Tirsdag d. 4. juni 2019

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V