Identitet, dannelse og ungdomskultur

Beskrivelse

202492202

På dette kursus har vi fokus på at arbejde med diversiteten inden for, hvad der kendetegner ungdomsgenerationen i dag, hvilke udfordringer og problemstillinger de unge møder, og hvordan man kan arbejde pædagogfagligt med unges dannelse og identitetsudvikling. Det kan eksempelvis vedrøre pædagogfagligt fokus på køn og seksualitet, demokrati og dannelse eller udsathed i ungdomslivet.
- Det får du ud af kurset:
Den nyeste viden inden for det ungdomspædagogiske felt, herunder ny udsathed som genkendes hos alle unge og unges perspektiver på ungdomslivet
- Du kan reflektere over og fagligt begrunde ungdomslivets mangfoldige udtryk og på den baggrund iværksætte pædagogiske tiltag, indsatser og handlinger
¿ Du kan arbejde med demokratisk dannelse og unges perspektiver på det levede ungdomsliv blandt andet gennem samtaler med unge og relevante aktører i de unges liv
Fagligt indhold:
¿ Den almene ungdomspædagogiske opgave, herunder fokus på rammesætning, lovgivning, målgrupper, ansvarsområder og etik.
¿ Unges muligheder og problemstillinger i forhold til uddannelse, herunder at kunne samarbejde med relevante aktører i de unges liv, fx vedrørende uddannelsesvalg og uddannelsesparathedsvurderinger
¿ Identitet og demokratisk dannelse som kernebegreber i det pædagogiske arbejde, herunder viden om hvad der er på spil i forhold til unges mistrivsel, diagnose-eksplosion, præstationskultur, marginalisering og in- og eksklusionsprocesser
- Udvikling af det pædagogiske arbejde med fokus på inddragelse af unges perspektiver samt det pædagogiske formål i relation til en bestemt målgruppe.

Målgruppe

Pædagoger der arbejder med børn inden for 6-18 årsområdet ¿ fx i skole, fritidsinstitutioner eller klub

Undervisere

Lisbeth Madsen, lektor, cand.scient. anth.

Tid

02.04.20 kl. 9.00-14.30
23.04.20 kl. 9.00 14.30
14.05.20 kl. 9.00-14.30
28.05.20 kl. 9.00-14.30
18.06.20 kl. 9.00 ¿ 14.30

Varighed

30 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

202492202

ECTS-point: 

1,16 ECTS-point

Pris: 

Afventer

Dato:

Tirsdag d. 14. april 2020 til Tirsdag d. 16. juni 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3