Styrk børns tænkning, mens de lærer

- om medieret læring i almenskolen

Indledning
Børns tænkning udvikles i høj grad ved, at vi som voksne stiller os mellem børnene og verden og støtter dem lige præcistilstrækkeligt til, at de mentalt skal stå på tæer. Gennem arbejde med faglige opgaver, spil og andre aktiviteter kan vi se, hvilke generelle kognitive færdigheder, nogle elever har udfordringer med, og systematisk understøtte udviklingen af disse færdigheder – færdigheder, som de ikke kun har brug for i klasseværelset, men i alle dele af deres liv og tænkning. Det er en af grundtankerne i medieret læring og Feuersteins pædagogiske tanker, som  præsenteres for på dette kursus.

Målgruppe
Undervisere i grundskolen og andre med interesse i medieret læring.

Mål
At kursisterne gennem kendskab til medieret læring og Feuersteins metoder får udbygget deres forståelse for, hvordan man i grundskolen kan styrke børns tænkning og dermed deres faglige færdigheder i den fagfaglige og understøttende undervisning.

Indhold
Nogle centrale spørgsmål, vi vil beskæftige os med, er:

  • Hvordan styrkes børns tænkning, når de selv skal gøre en større del af arbejdet?
  • Hvad betyder det for børns udvikling, når vi begynder at stille flere spørgsmål og give færre svar til eleverne?
  • Hvordan spiller elevernes direkte erfaringer sammen med de medierede erfaringer, som voksne er ansvarlige for?
  • Hvilken betydning har det, at vi arbejder med at styrke børns metatænkning – deres tænkning om deres tænkning?
  • Hvordan kan spil og andre aktiviteter bruges som systematisk understøttende aktivitet til at understøtte børns faglighed?
  • Kognitive færdigheder kan trænes, men hvordan?

Kurset er praksisorienteret, så vi kun kort vil berøre nogle af de vidensmæssige faktorer, som ligger til grund for tilgangen. Til gengæld vil vi se på både spil og undervisningsmaterialer, og på egen krop opdage, hvordan vi kan styrke vores tænkning og kognitive færdigheder og dermed blive opmærksomme på, hvordan vi bedst kan støtte vores elever.

Arrangør
Center for Undervisningsmidler Bornholm ved Maiken Adelsten.

Kursusdatoer

tir 12/05/2020 - 09:00 til 16:00

| 0 |
Underviser:

Jens Wilbrandt

Autoriseret psykolog

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Tirsdag d. 12. maj 2020 kl. 9:00 til 16:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

1175,00 kr.

Kursusnr: 

109430