Hørevanskeligheder

Beskrivelse

Modulet har primært fokus på børneområdet og indeholder bl.a. pædagogisk audiologi. Ligeledes er der fokus på, hvordan logopæden tilrettelægger sit arbejde for børn og unge med udfordringer på hørelsen, fx via undervisning og vejledning. Der vil ligeledes være fokus på områder som rehabilitering, kompensationsstrategier og støj.

Læringsmål

Den studerende
- kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats i relation til hørevanskeligheder, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere
- har grundlæggende viden om forudsætninger for udvikling af hørelsen, hvilket inkluderer: viden om hørelsens neurologi, fysiologi og anatomi
- har viden om forskellige former for og årsager til hørevanskeligheder samt medicinske og kliniske undersøgelsesmetoder og behandling
- har viden om hørehæmmedes kommunikative forudsætninger og betingelser for social, psykisk og sproglig udvikling, samt hørevanskeligheders betydning set i et kontekstuelt perspektiv
- har kendskab til lovgivning, konventioner og klassifikationer inden for det faglige område
- har kendskab til teknisk audiologi, herunder akustik, teknisk apparatur i forbindelse med analyse, diagnosticering og behandling, høreapparater og tekniske hjælpemidler
- kan begrunde valget af hørepædagogiske tiltag ud fra viden om høretabets art, omfang og betydning for den hørehæmmededes perspektiv
- har kendskab til og i praksis kunne håndtere hørepædagogiske interventionsmetoder, arbejdsformer og materialer
- kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med hørevanskeligheder

Målgruppe

PD-studerende i logopædi, lærere og pædagoger.


Tid

Onsdage kl. 14.00-18.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

203567221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Onsdag d. 2. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København