Håndværk og design - inspiration og kompetenceløft

Beskrivelse

Mål
- Kendskab til det nye indhold og praksis i faget ¿ bl.a. med særlig vægt på udskolingen
- Viden og færdigheder, der understøtter dine håndværksmæssige kompetencer i dialog med design
- Idéer og kendskab til bearbejdning af udvalgte materialer og teknikker
- Kendskab til og forståelse for samspillet mellem designprocessen som model for udviklingen af kreative, innovative og entreprenante kompetencer
- Indsigt i at kommunikere visuelt med formsproget i produktet
- Samarbejde med aktører uden for skolen (Åben skole)
- Håndværk og design som aktør i tværfagligt samarbejde.

Fokus er rettet mod at udvikle læringsrum, hvor der arbejdes praktisk i værkstedet på baggrund af udvalgte teoretiske og didaktiske områder, med særlig vægt på udskolingen.
På kurset tager vi udgangspunkt i praktisk arbejde med forskellige materialer og teknikker suppleret med didaktiske og metodiske overvejelser med designprocessen. Arbejdsformen er praksisorienteret, og gennem 2-3 projekter/temaer arbejdes der individuelt og i grupper med eksemplariske forløb, der er direkte brugbare i undervisningen hjemme på skolen. Projektarbejdsformen vil være gennemgående, og udgangspunktet vil være forskellige former for designmodeller og metoder, hvor der arbejdes innovativt og eksperimenterende med håndværket som forudsætning.
Udgangspunktet er kursisternes selvstændige arbejde med designprocessers relevans for planlægning af undervisningen i skolen. Arbejdsformen lægger op til, at kursisterne under kurset arbejder (videre) med det præsenterede indhold i dagligdagen/ i egen undervisning.
Undervisningen på kurset vil endvidere forholde sig til faget som prøvefag, og tilrettelæggelsen af selve prøveformen vil blive behandlet praksisrettet.

Udvalgte didaktiske og teoretiske områder
- Designprocessen
- Æstetisk læring
- Kreativitet og innovation
- Mesterlære og situeret læring
- Klasseledelse i værkstedet
- Motivation og mestringsforventninger
- Åben skole

Målgruppe

Den primære målgruppe er lærere, der underviser i faget håndværk og design som valgfag i udskolingen.
Der er dog også mulighed for deltagelse og udbytte for lærere, der underviser på mellemtrinnet, idet der vil være grundlæggende faglighed og inspiration, der også er gyldigt for mellemtrinnet
og man vil bl.a. få et blik for fagets progression og muligheder for forskellige aldersgrupper.

Undervisere

Lektor Merete Weiman og adjunkt Lars Nilsson;

Tid

Mandag 03.02.2020
Mandag 17.02.2020
Mandag 24.02.2020
Mandag 09.03.2020
Mandag 23.03.2020
Mandag 30.03.2020
Mandag 20.04.2020
Mandag 27.04.2020
Mandag 04.05.2020

Alle dage kl. 13.00-17.00

Varighed

36 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

105032

ECTS-point: 

1,31 ECTS-point

Pris: 

9.740 kr. + moms

Dato:

Mandag d. 3. februar 2020 til Mandag d. 4. maj 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V