Gruppe- og organisationspsykologi

Beskrivelse

Du introduceres til psykodynamiske og socialkonstruktionistiske psykologiske teorier og metoder omhandlende gruppe- og organisationsprocesser. Du tilegner dig kompetencer til at analysere og udvikle samarbejde og andre sociale processer. Du får viden og færdigheder inden for følgende temaer: professionelle læringsfællesskaber, team- og kulturudvikling, relationel koordinering og kommunikation, facilitering af refleksions- og læreprocesser og konflikthåndtering.
Undervisningen består af oplæg, refleksion og afprøvning i praksis. Prøveformen er en skriftlig opgave, hvor du undersøger en selvvalgt case.

Læringsmål

Den studerende
- kan samarbejde om at identificere, analysere og intervenere overfor forskellige former for konflikter i grupper og organisationer
- kan påtage sig et medansvar for at anvende og vurdere betydningen af forskellige former for kommunikation i en gruppe- og organisationspsykologisk kontekst.
- har viden om forskellige læring- og forandringsteorier og -modeller inden for gruppe- og organisationspsykologi og deres praktisk pædagogiske implikationer
- har indsigt i teorier og begreber om sammenhænge mellem organisation, ledelse og medarbejdere i forhold til at skabe positiv udvikling i en organisation
- har indsigt i organisatoriske beslutningsstrukturer og samarbejdsformer, herunder deres betydning for organisatorisk udvikling på individ og gruppeniveau
- kan anvende og vurdere aktuelle eller nyere modeller for procesudvikling i forhold til grupper og organisationer med tilknytning til den pædagogiske praksis
- kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning som baggrund for vurdering af udviklingsprocesser og -muligheder i grupper og organisationer.

Målgruppe

Pædagoger, lærere, sygeplejersker, konsulenter og ledere

Tid

Onsdage kl. 15.00-19.00

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203534221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Onsdag d. 2. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

København
1577 København V