Grundlæggende pædagogisk arbejde inden for 6 - 18 års området

Beskrivelse

På kurset vil du få viden om børn og unges perspektiver, deltagelsesmuligheder og praksisfællesskaber. Hertil vil du få viden om, hvordan du understøtter det pædagogiske arbejde med børn og unges fællesskaber på tværs SFO, skole og i børn og unges hverdagsliv på tværs af interessefællesskaber, årgangsfællesskaber og venskaber.
Det får du ud af kurset:
¿ Du får viden om social inklusion, fællesskabsforståelser og deltagelsesmuligheder samt måder at arbejde med børn og unges perspektiver gennem deltagelse, involvering og inddragelse af børn og unge
¿ Du kan reflektere over og arbejde med børns perspektiver og inddrage disse aktivt i det pædagogiske arbejde, fx i forbindelse med udvikling af faglige aktiviteter og til at understøtte alle børn og unges deltagelse i fællesskaber
¿ Du kan fagligt begrunde og udvikle det pædagogiske arbejde gennem inddragelse af børns perspektiver
Fagligt indhold:
¿ Børn og unges deltagelsesmuligheder som afgørende for trivsel og udvikling gennem viden og indsigt i forskellige forståelser af deltagelsesbegrebet.
¿ Analyser af pædagogisk arbejde der understøtter, hvordan børn og unge danner fællesskaber i et fælles liv med hinanden på tværs ad institutions- og hverdagsliv.
¿ At udvikle pædagogisk arbejde ved at blev bedre til at navigere i og balancere mellem voksenstyrede og børneinitierede aktiviteter, der skaber betingelser og rammer for, at børn og unge oplever et meningsfuldt hverdagsliv
¿ Arbejde med dialoger om det gode og svære børne- og ungeliv.

Målgruppe

Pædagoger der arbejder med børn inden for 6-18 årsområdet - fx i skole, fritidsinstitutioner eller klub

Undervisere

Lisbeth Madsen, lektor, cand.scient. anth.

Tid

14.09.20 kl. 09.00-15.00
28.09.20 kl. 09.00-15.00
19.10.20 kl. 09.00-15.00
02.11.20 kl. 09.00-15.00
16.11.20 kl. 09.00-15.00

Varighed

30 timer

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203492206

ECTS-point: 

1,16 ECTS-point

Pris: 

7950 kr. ex moms inkl. forplejning

Dato:

Mandag d. 14. september 2020 til Mandag d. 16. november 2020

Adresse:

København
1799 København V