Grammatik im Kontext lernen

Eleverne skal styrke deres formidlingsevne og sproglige korrekthed. De skal lykkes med deres sprog. Vi ser på grammatikarbejde i kontekst, og du får idéer til, hvordan faste vendinger kan automatiseres, og hvordan grammatikundervisningen kan integreres i arbejdet med tyske tekster, film og sange.

Med afsæt i mottoet ”aktive elever lærer mest” ser vi på grammatikarbejde i kontekst. Vi vil have fokus på, hvordan vi i tyskundervisningen kan arbejde med ’sprogligt fokus’ ud fra et kommunikativt sprogsyn. Arbejdet med ’sprogligt fokus’ skal have afsæt i de kontekster, hvor sproget optræder. Målet er at styrke elevernes formidlingsevne og sproglige korrekthed i tyskundervisningen – både mundtligt og skriftligt.
Sprogets form og rette indhold læres ved aktivt at bruge det i forskellige sammenhænge og opnå refleksion om sproget og sprog, der lykkes. I løbet af kurset vil du blive præsenteret for elevaktiverende øvelser, som tager udgangspunkt i kommunikationen i hverdagssituationer. Opgaverne, der bliver præsenteret, har også fokus på at styrke de sociale relationer i klassen gennem fx spil, leg, skæve og kreative opgaver.

Mål
Du får:
• idéer til hvordan elevaktiverende sprogfokusopgaver, fx spil og leg samt styrkelse af sociale relationer, kan motivere eleverne til at arbejde med grammatiske emner integreret i en funktionel sammenhæng
• kendskab til, hvordan faste vendinger og udtryk automatiseres
• idéer til, hvordan grammatikundervisningen kan integreres i arbejdet med fx autentiske tyske tekster, film og sange
Dette kursus veksler mellem oplæg og praksiseksempler, hvor du som kursusdeltager medvirker aktivt. Du vil gå hjem med et væld af ideer til øvelser, du kan bruge med det samme.

Målgruppe
Tysklærere i udskolingen

CFU 109013

Kursusdatoer

tir 14/01/2020 - 09:00 til 15:00

| 0 |
Underviser:

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Tirsdag d. 14. januar 2020 kl. 9:00 til 15:00

Antal kursusdage: 

1

Pris: 

900,00 kr.

Kursusnr: 

109013