Fra facit til ræsonnement - hvordan?

Målgruppe
Matematiklærere i 5.-10. klasse

Underviser
Bettina Nilausen, Lærer og matematikvejleder på Nørre Fælled skole i København og
Kirsten Søs Spahn, pædagogisk konsulent hos CFU, KP

Mange elever, især tosprogede, oplever udfordringer i matematik, når de skal formulere sig – såvel skriftligt som mundtligt. Faget matematik opfattes traditionelt som et fag, der i overvejende grad kan håndteres ved hjælp af symboler, men efterhånden stilles der højere krav til formuleringsevnen, når eleverne skal formidle deres matematiske viden.

Hvordan kan du som lærer stilladsere din undervisning i matematik, så elevernes sprog udvikler sig fra ’Vinkel V er 60 grader’ over ’Mine udregninger viser mig, at vinkel V er 140 grader’ til ’Mine beregninger viser, at både vinkel V og U er 140 grader, da rombens vinkelsum er …’?

Kurset vil fokusere på både praksis og teori om mikro- og makrostilladsering i matematikundervisningen. Du vil blive præsenteret for, hvordan elever kan udfordres på sproglige mål i en faglig kontekst ved hjælp af:

• forskellige kommunikationsøvelser
• skriftlige udfordringer på flere niveauer
• aktiviteter, der er afprøvet i undervisningen

Mål
• Du får redskaber til at stilladsere din undervisning ift. at udvikle eleverne mundtlige og skriftlige formuleringsevne.
• Du får afprøvet og evalueret dine forløb.

 

CFU 209050

Kursusdatoer

man 07/09/2020 - 09:00 til 15:00

CC - K2.06 (30 pers.)
Humletorvet 3 | 1799 | København V
Underviser:

Bettina Nilausen

Lærer og matematikvejleder

man 05/10/2020 - 13:00 til 16:00

CC - K2.06 (30 pers.)
Humletorvet 3 | 1799 | København V
Underviser:

Bettina Nilausen

Lærer og matematikvejleder

man 02/11/2020 - 13:00 til 16:00

CC - K2.06 (30 pers.)
Humletorvet 3 | 1799 | København V
Underviser:

Bettina Nilausen

Lærer og matematikvejleder

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato

Mandag d. 7. september 2020 kl. 9:00 til Mandag d. 2. november 2020 kl. 16:00

Antal kursusdage: 

3

Adresse

CC - K2.06 (30 pers.)
Humletorvet 3
1799 København V

Pris: 

2150,00 kr.

Kursusnr: 

209050