Forandringsledelse - GoProces (Viborg)

Beskrivelse

GoProces

Læringsmål

Forandringsledelse (5 ECTS)

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Kunne initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:
- Teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser i et ledelsesmæssigt perspektiv.
Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til:
- Reflek

Mål
Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
- Selvstændigt indgå i faglige, tværfaglige og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation.

Tid

Startdato 27. november 2019

Undervisingsdatoer: d.27.11, 28.11, 13.12.2019

Eksamen 16.01, 17.01 2020


Praktiske oplysninger

Nummer: 

293715

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Onsdag d. 27. november 2019 til Fredag d. 17. januar 2020

Adresse:

Viborg kommune
8800 Viborg