Forandringsledelse - GoProces

Beskrivelse

PKU - GoProces

Læringsmål

Modul 2: Forandringsledelse (5 ECTS)

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:
Kunne initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse.

Mål for læringsudbytte
Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:
- Teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser i et ledelsesmæssigt perspektiv.
Færdigheder
Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til:
- Refleksivt kunne vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til problemstilling fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori hertil
- At kunne formidle den forandringsledelsesmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter.

Mål
Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
- Selvstændigt indgå i faglige, tværfaglige og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation.
TId
Startdato mandag den 11. november 2019 kl. 09 - 15.30

Undervisingsdatoer: 11.11, 12.11, 27.11, 28.11, 18.12.2019

Eksamen 10.01.2020

Underviser Rikke Kajhøj Jensen

.

Praktiske oplysninger

Nummer: 

293713

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

Annonceres senere

Dato:

Mandag d. 11. november 2019 til Fredag d. 10. januar 2020

Adresse:

MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K.
1799 København V