Forældresamarbejde i dagtilbud og skole

Beskrivelse

På dette modul arbejder du med metoder og teorier til at udvikle din praksis med at samarbejde med forældre om børn. Daginstitution og skole har ansvar for samarbejdet med forældrene i og udenfor institutionerne, og vi ved, at forældrenes engagement i børns hverdag har betydning for barnet og den unges trivsel, udvikling og læring. Samtidig er moderne institutioner kendetegnet ved mangfoldighed, diversitet, rettigheder, respekt, dialog og deltagelse ¿ som udfordrer vi selvfølgelige og ritualiserede grundformer for inddragelse af og dialog med forældre. For at samarbejde med forskellige forældre kan blive en succes, er det vigtigt at alle involverede parter er ordentligt rustede. Når du har gennemført modulet kan du indgå i udviklingsarbejde om professionalisering af forældresamarbejde samt facilitere samarbejdsprocesser med forældre med forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde og ønsker

Læringsmål

Formål
Formålet er, at den studerende opnår viden om, samt kompetencer og færdigheder til at udvikle og
inddrage forældrene i samarbejde som en integreret del af den pædagogiske praksis. Den pædagogiske
praksis med børn og forældre fordrer viden om og udvikling af muligheder for samarbejde i alle
institutionstyper.
Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at udvikle kompetencer til at indgå i og varetage
samarbejde med forældrene i dagtilbud og skole.

Mål for læringsudbytte:

Kompetencemål:
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår
kompetencer til at
- indgå i udviklingsarbejde om professionalisering af forældresamarbejde
- facilitere samarbejdsprocesser med forældre med forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde, livsmønstre og ønsker

For at opnå disse kompetencer skal den studerende:
Viden:
- have indsigt i forældresamarbejdets betydning for børns udvikling og læring
- have viden om interkulturel pædagogik, flersprogethed, kommunikation og samarbejdsteorier
Færdigheder:
- kunne tilrettelægge, organisere og indgå i forpligtende forældresamarbejde

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner, konsulenter, ledere og andre interesserede i almen-, social- og specialpædagogiske tilbud, dag og døgn, skoler og daginstitutioner

Tid

Onsdage kl. 9.00 - 14.00


Praktiske oplysninger

Nummer: 

211511221

ECTS-point: 

5 ECTS-point

Pris: 

7280<br />

Dato:

Onsdag d. 3. februar 2021 til Onsdag d. 23. juni 2021

Adresse:

København