Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

Beskrivelse

Hvad vil det sige at vokse op med mere end ét sprog? Hvordan udvikler man et andetsprog? Hvad betyder det at lære og gå i skole på et sprog, der ikke er ens modersmål? Vi sætter os grundigt ind i teorier om betingelser for flersproget udvikling og andetsprogstilegnelse.
Ved at bringe egen praksis i spil, får du en større forståelse for flersprogede børn og unges sproglige vilkår og læringsbetingelser.

Læringsmål

Den studerende
- kan afdække flersproglige resurser og anvende viden om flersprogethed som læringsvilkår til støtte for andetsprogstilegnelsen
- kan træffe, begrunde og vurdere pædagogiske valg på baggrund af indsigt i teorier og nyere forskning om flersprogethed og andetsprogstilegnelse med henblik på at udvikle egen praksis
- kan følge og støtte flersprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces
- kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, der har afsæt i flersprogede børn, unge og voksnes samlede sproglige repertoire og ressourcer
- kan reflektere over sprogsyn og tilegnelsessyn i egen praksis

Målgruppe

Lærere, pædagoger, konsulenter og andre, der arbejder med flersprogede børn, unge og voksne.

Tid

Torsdage kl. 9.00-12.30

Praktiske oplysninger

Nummer: 

203312221

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

11.280 kr.

Dato:

Tirsdag d. 1. september 2020 til Fredag d. 29. januar 2021

Adresse:

Tagensvej 18
2200 København N