Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

Beskrivelse

Hvad vil det sige at vokse op med mere end ét sprog? Hvordan udvikler man et andetsprog i forhold til et modersmål? Hvad betyder det at gå i skole på et sprog, der ikke er ens modersmål? Vi sætter os grundigt ind i teorier om betingelser for tosproget udvikling og andetsprogstilegnelse.
Ved at bringe egen praksis i spil, får du en større forståelse af de sproglige vilkår, som de flersprogede børn og unge vokser op med. Målet er, at du på et solidt teoretisk grundlag kan udvikle din egen praksis inden for dansk som andetsprog.

Læringsmål

- kan afdække flersproglige resurser og anvende viden om flersprogethed som læringsvilkår til støtte for andetsprogstilegnelsen
- kan træffe, begrunde og vurdere pædagogiske valg på baggrund af indsigt i teorier og nyere forskning om flersprogethed og andetsprogstilegnelse med henblik på at udvikle egen praksis
- kan følge og støtte flersprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces
- kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, der har afsæt i flersprogede børn, unge og voksnes samlede sproglige repertoire og ressourcer
- kan reflektere over sprogsyn og tilegnelsessyn i egen praksis.

-

Målgruppe

Lærere, pædagoger, konsulenter og andre, der arbejder med flersprogede børn, unge og voksne.

Tid

Tirsdage kl. 9.00-12.30


Praktiske oplysninger

Nummer: 

292621

ECTS-point: 

10 ECTS-point

Pris: 

10.160 kr.

Dato:

Tirsdag d. 3. september 2019 til Torsdag d. 30. januar 2020

Adresse:

Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V