Antal viste aktiviteter: 
9
19. august 2019

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

Type: 

 • Diplomuddannelser
... formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal godkende emnet som ... efter 7-trinsskalaen. Målgruppe Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af ...

Sted: 

 • København
3. september 2019

Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

Type: 

 • Diplomuddannelser
Beskrivelse Hvad vil det sige at vokse op med mere end ét sprog? Hvordan udvikler man et andetsprog i forhold til et modersmål? Hvad betyder det at gå i skole på et sprog, der ikke er ... Ved at bringe egen praksis i spil, får du en større forståelse af de sproglige vilkår, som de flersprogede børn og unge vokser op med. Målet er, at du på et solidt teoretisk grundlag kan udvikle din egen praksis inden for dansk som andetsprog. Læringsmål - kan afdække flersproglige resurser og anvende viden om ...

Sted: 

 • København
3. september 2019

Sproglig udvikling for tosprogede elever i fagundervisningen

Et praksisnært kursus for faglærere, der har tosprogede elever i deres klasser. Lær, hvordan du i fagene understøtter tosprogede elevers sproglige udvikling
... Indhold Faglæreren er en nøgleperson i udviklingen af det faglige sprog hos elever med dansk som andetsprog - både mundtligt og skriftligt. For at man som faglærer kan støtte tosprogede ...

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
11. september 2019

Dansk som andetsprog i fagene

Type: 

 • Kurser
... fokuserer på ordforråd og den sprogudviklende samtale i klassen. Kurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og øvelser, og deltagerne afprøver ... kl. 9.00-15.00 09.10.2019 kl. 9.00-15.00 Varighed 30 timer 30 timer Fagspecifikke kurser Dansk som andetsprog i fagene ...

Sted: 

 • København
1. februar 2020

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

Type: 

 • Diplomuddannelser
... formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal godkende emnet som ... efter 7-trinsskalaen. Målgruppe Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af ...

Sted: 

 • København
4. februar 2020

Andetsprogspædagogik

Type: 

 • Diplomuddannelser
... og ressourcer i planlægning og gennemførelse af læringsaktiviteter - kan varetage dansk som andetsprog som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag. Indhold ...

Sted: 

 • København
5. februar 2020

Dansk sprog og sprogdidaktik

Type: 

 • Diplomuddannelser
Beskrivelse Modulet har fokus på udvikling af danskfaget og dansklærerens opgave som sproglig vejleder med afsæt i alle sprogets facetter fra hele tekster til sprogets mindste ... - kan vurdere og begrunde didaktiske valg og sprogpædagogiske metoder i undervisningen i dansk sprog og sprogbrug i skolen - kan håndtere sprogpædagogiske problemstillinger, vurdering af læremidler herunder særlige forhold, som knytter sig til dansk som andetsprog og lærerens opgave som sproglig vejleder - kan udvikle egen praksis inden for ...

Sted: 

 • København
6. februar 2020

Dansk som andetsprogsvejledning

Type: 

 • Diplomuddannelser
Beskrivelse Jeg ved så meget om dansk som andetsprog, men hvordan sætter jeg denne viden i spil, fx blandt mine kolleger? Vi tager udgangspunkt i, at du og dine medstuderende har stor viden om dansk som andetsprog, og vi giver jer redskaber til at vejlede andre inden for dansk som ...

Sted: 

 • København