Antal viste aktiviteter: 
19
18. januar 2018

Matematik for flersprogede elever

De fleste elever oplever udfordringer, når det handler om sproget i matematik. Elever med dansk som andetsprog er særlig udfordrede. Det er derfor vigtigt, at læreren er tydelig og stilladserende i sin tilgang til arbejdet med den sproglige dimension i matematikundervisningen. Dette kursus fokuserer på denne form for kommunikation med eleverne.
... når det handler om sproget i matematik. Elever med dansk som andetsprog er særlig udfordrede. Det er derfor vigtigt, at læreren er tydelig ...

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
1. februar 2018

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

... til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal ... Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt ... Datoer og indhold for disse annonceres på ucc.dk. Dansk som andet sprog Den pædagogiske diplomuddannelse Afgangsprojekt ...

Type: 

 • Diplomuddannelser

Sted: 

 • København
1. februar 2018

Andetsprogspædagogik

... Indhold Andetsprogspædagogikkens udvikling i dansk og internatonalt perspektiv. Sprogstimulering og sprogundervisning. ... De kommunikative færdigheder: læse og skrive. Dansk som andetsprog organiseret som et selvstændigt fagområde og som en integreret del ...

Type: 

 • Diplomuddannelser

Sted: 

 • København
6. februar 2018

Dansk sprog og sprogdidaktik

Beskrivelse Det centrale i modulet er dansk sprog - fra hele tekster til sprogets mindste dele ud fra pragmatik, ... blive præsenteret og drøftet. Heri dansklærerens opgave som sproglig vejleder og vejlederens rolle i forhold til læringsmålorienteret ... valg og sprogpædagogiske metoder i undervisningen i dansk sprog og sprogbrug i skolen - kan håndtere sprogpædagogiske ... herunder særlige forhold, som knytter sig til dansk som andetsprog og lærerens opgave som sproglig vejleder - kan udvikle egen ...

Type: 

 • Diplomuddannelser

Sted: 

 • København
6. februar 2018

Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

... at vokse op med mere end ét sprog? Hvordan udvikler man et andetsprog i forhold til et modersmål? Hvad betyder det at gå i skole på et ... får du en større forståelse af de sproglige vilkår, som de flersprogede børn og unge vokser op med. Målet er, at du på et solidt teoretisk grundlag kan udvikle din egen praksis inden for dansk som andetsprog. Læringsmål - kan afdække flersproglige ...

Type: 

 • Diplomuddannelser

Sted: 

 • København
3. maj 2018

Dysleksi hos voksne med dansk som andetsprog

... gribe til når undervisningen skal tage højde for dysleksi som et centralt læringsvilkår? Gennem oplæg og øvelser identificerer vi ... Indtægtsdækket virksomhed Dysleksi hos voksne med dansk som andetsprog ...

Type: 

 • Kurser

Sted: 

 • København
14. august 2018

Mundtligt arbejdsrelevant sprog

... med at engagere sig i de muligheder for sprog og læring som opstår uden for sprogskolen? Kurset har som formål at skabe et ... og samarbejder om at udvikle nye veje for god undervisning i dansk som andetsprog med fokus på mundtlighed og arbejdsrelevant sprog. Der kan ...

Type: 

 • Kurser

Sted: 

 • København
3. september 2018

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

... til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal ... Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt ... Datoer og indhold for disse annonceres på ucc.dk. Dansk som andet sprog Den pædagogiske diplomuddannelse Afgangsprojekt ...

Type: 

 • Diplomuddannelser

Sted: 

 • København
4. september 2018

Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

... og andre sproglige evalueringer? Vi arbejder med dansk sprogs struktur og funktion i sprogudviklingsøjemed og anvender ... Lærere, pædagoger, konsulenter og andre, der arbejder med dansk som andetsprog med flersprogede børn, unge og voksne. Tid Tirsdage kl. ...

Type: 

 • Diplomuddannelser

Sted: 

 • København

Sider