Antal viste aktiviteter: 
14
3. maj 2018

Dysleksi hos voksne med dansk som andetsprog

... gribe til når undervisningen skal tage højde for dysleksi som et centralt læringsvilkår? Gennem oplæg og øvelser identificerer vi ... Indtægtsdækket virksomhed Dysleksi hos voksne med dansk som andetsprog ...

Type: 

 • Kurser

Sted: 

 • København
28. august 2018

Mundtligt arbejdsrelevant sprog

... med at engagere sig i de muligheder for sprog og læring som opstår uden for sprogskolen? Kurset har som formål at skabe et ... og samarbejder om at udvikle nye veje for god undervisning i dansk som andetsprog med fokus på mundtlighed og arbejdsrelevant sprog. Der kan ...

Type: 

 • Kurser

Sted: 

 • København
3. september 2018

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

... til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal ... Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt ... Datoer og indhold for disse annonceres på ucc.dk. Dansk som andet sprog Den pædagogiske diplomuddannelse Afgangsprojekt ...

Type: 

 • Diplomuddannelser

Sted: 

 • København
4. september 2018

Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

... og andre sproglige evalueringer? Vi arbejder med dansk sprogs struktur og funktion i sprogudviklingsøjemed og anvender ... Lærere, pædagoger, konsulenter og andre, der arbejder med dansk som andetsprog med flersprogede børn, unge og voksne. Tid Tirsdage kl. ...

Type: 

 • Diplomuddannelser

Sted: 

 • København
12. september 2018

Dansk som andetsprog i fagene

... den sprogudviklende samtale i klassen. Kurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og øvelser, og deltagerne ... 30 timer 30 timer ÅU kurser, fagspecifikke Dansk som andetsprog i fagene ...

Type: 

 • Kurser

Sted: 

 • København
4. februar 2019

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

... til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal ... Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt ... Datoer og indhold for disse annonceres på ucc.dk. Dansk som andet sprog Den pædagogiske diplomuddannelse Afgangsprojekt ...

Type: 

 • Diplomuddannelser

Sted: 

 • København
5. februar 2019

Andetsprogspædagogik

... og gennemførelse af læringsaktiviteter - kan varetage dansk som andetsprog som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og ...

Type: 

 • Diplomuddannelser

Sted: 

 • København
5. februar 2019

Dansk sprog og sprogdidaktik

... Modulet har fokus på udvikling af dansklærerens opgave som sproglig vejleder. Afsættet er sproget som system og sproget i brug med ... valg og sprogpædagogiske metoder i undervisningen i dansk sprog og sprogbrug i skolen - kan håndtere sprogpædagogiske ... læremidler herunder særlige forhold, som knytter sig til dansk som andetsprog og lærerens opgave som sproglig vejleder - kan udvikle egen ...

Type: 

 • Diplomuddannelser

Sted: 

 • København

Sider