Antal viste aktiviteter: 
13
23. april 2019

Få fart på undervisningen i dansk som andetsprog

Bliv godt klædt på til at lave en sprogbaseret undervisning, der tager højde for behovet for differentiering, og hvor eleverne får et solidt fundament for at deltage i almenundervisningens mange fag.
... fag. Målgruppe Lærere til elever med dansk som andetsprog. Mål At deltagerne bliver inspireret til ...

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
2. september 2019

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

Type: 

 • Diplomuddannelser
... til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal ... Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt ... Datoer og indhold for disse annonceres på ucc.dk. Dansk som andetsprog Diplomuddannelse i pædagogik Afgangsprojekt Dansk ...

Sted: 

 • København
3. september 2019

Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

Type: 

 • Diplomuddannelser
... at vokse op med mere end ét sprog? Hvordan udvikler man et andetsprog i forhold til et modersmål? Hvad betyder det at gå i skole på et ... får du en større forståelse af de sproglige vilkår, som de flersprogede børn og unge vokser op med. Målet er, at du på et solidt teoretisk grundlag kan udvikle din egen praksis inden for dansk som andetsprog. Læringsmål - kan afdække flersproglige ...

Sted: 

 • København
4. september 2019

Aktiv og didaktisk brug af frivillige nationale test i dansk som andetsprog

Type: 

 • Kurser
Beskrivelse VU295013 Hvordan kan man som DSA-lærer eller vejleder bruge de frivillige nationale test i dansk som andetsprog? Vi ser nærmere på anvendelsen af testen og resultaterne for at ... på skolen for arbejdet med de frivillige nationale test og dansk som andetsprog til gavn for elever og lærere. Skoleledere og ...

Sted: 

 • København
11. september 2019

Begynderundervisning i engelsk, fransk og tysk - med fokus på flersprogethed

Type: 

 • Kurser
Beskrivelse VU295025 Såvel internationalt som nationalt lærer børn fremmedsprog i en stadig tidligere alder for at ... af individuelle og samfundsmæssige sprog- og kulturmøder, som skoler ifølge forskning ikke i tilstrækkelig grad tager højde for. ... ny begynderdidaktik og flersprogethedsdidaktik, herunder dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisningen. Kurset henvender sig ...

Sted: 

 • København
11. september 2019

Dansk som andetsprog i fagene

Type: 

 • Kurser
... den sprogudviklende samtale i klassen. Kurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner og øvelser, og deltagerne ... 30 timer 30 timer Fagspecifikke kurser Dansk som andetsprog i fagene ...

Sted: 

 • København
1. februar 2020

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

Type: 

 • Diplomuddannelser
... til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal ... Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt ... Datoer og indhold for disse annonceres på ucc.dk. Dansk som andetsprog Diplomuddannelse i pædagogik Afgangsprojekt Dansk ...

Sted: 

 • København
4. februar 2020

Andetsprogspædagogik

Type: 

 • Diplomuddannelser
... og gennemførelse af læringsaktiviteter - kan varetage dansk som andetsprog som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og ...

Sted: 

 • København
5. februar 2020

Dansk sprog og sprogdidaktik

Type: 

 • Diplomuddannelser
... fokus på udvikling af danskfaget og dansklærerens opgave som sproglig vejleder med afsæt i alle sprogets facetter fra hele tekster til ... valg og sprogpædagogiske metoder i undervisningen i dansk sprog og sprogbrug i skolen - kan håndtere sprogpædagogiske ... læremidler herunder særlige forhold, som knytter sig til dansk som andetsprog og lærerens opgave som sproglig vejleder - kan udvikle egen ...

Sted: 

 • København

Sider