Antal viste aktiviteter: 
15
1. september 2020

Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

Type: 

 • Diplomuddannelser
Beskrivelse Hvad vil det sige at vokse op med mere end ét sprog? Hvordan udvikler man et andetsprog? Hvad betyder det at lære og gå i skole på et sprog, der ikke er ens modersmål? Vi ... Den studerende - kan afdække flersproglige resurser og anvende viden om flersprogethed som læringsvilkår til støtte for andetsprogstilegnelsen - kan træffe, begrunde og vurdere ...

Sted: 

 • København
1. september 2020

Modtagedidaktik - sprogudviklende basisundervisning af nye lærere med dansk som andetsprog

Type: 

 • Diplomuddannelser
... kompetencer med henblik på at stilladsere læreprocesser - kan inddrage flersprogethed som ressource i læringen og inddrage hjemmet som støtte for skolegang og læring - kan ... kl. 09.00-12.30 Modtagedidaktik - sprogudviklende basisundervisning af nye learnere med dansk som andetsprog Diplomuddannelse i pædagogik Modul 5: Modtagedidaktik ¿ sprogudviklende basisuv ...

Sted: 

 • København
1. september 2020

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

Type: 

 • Diplomuddannelser
... formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal godkende emnet som ... efter 7-trinsskalaen. Målgruppe Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af ...

Sted: 

 • København
2. september 2020

Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

Type: 

 • Diplomuddannelser
... FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for ... og evaluering ud fra kursist- og holdspecifikke deltagerforudsætninger, herunder i et dansk-som-andetsprog-perspektiv - kan inddrage opdateret forskningsbaseret viden om ...

Sted: 

 • København
2. september 2020

Begynderundervisning i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed

Børn lærer fremmedsprog i en stadig tidligere alder og deres hverdag er præget af mange sprog- og kulturmøder. Kurset introducerer til undervisningsforløb og -materialer, der kobler begynderdidaktik med flersprogethedsdidaktik. Materialerne er udviklet og afprøvet i mange klasser over hele landet.
... von Holst, lektor, cand.mag. og  Hanne Thomsen, lektor, cand.pæd. Såvel internationalt som nationalt lærer børn fremmedsprog i en stadig tidligere alder for at kunne begå sig i en ... tysk eller fransk, der kobler ny begynderdidaktik og flersprogethedsdidaktik, herunder dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisningen. Kurset veksler mellem oplæg, drøftelser ...

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
7. september 2020

Modul 12: FVU-start

Type: 

 • Diplomuddannelser
... FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for ... FVU-startlærer henvender sig til studerende, der allerede har en uddannelse som underviser i dansk som andetsprog og FVU-læselærer. Uddannelsesforløbet, som således er et overbygningsforløb, ...

Sted: 

 • København
15. september 2020

Dansk som andetsprog for ressourcepersoner

Type: 

 • Kurser
Beskrivelse VU203222113 Alle elever skal deltage i undervisningen og blive så dygtige som de kan. Men hvordan samarbejder faglæreren og dsa-ressourcelæreren bedst om opgaven? ... 06.10.20 kl. 9.00-15.00 Varighed 12 timer Kursus under 30 timer og øvrig IDV IV aktiviteter Dansk som andetsprog for ressourcepersoner ...

Sted: 

 • København
1. februar 2021

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

Type: 

 • Diplomuddannelser
... formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal godkende emnet som ... efter 7-trinsskalaen. Målgruppe Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af ...

Sted: 

 • København
2. februar 2021

Dansk som andetsprogsvejledning

Type: 

 • Diplomuddannelser
Beskrivelse Hvordan sætter jeg min viden om dansk som andetsprog i spil, fx blandt mine kolleger? Vi tager udgangspunkt i, at du og dine medstuderende ...

Sted: 

 • København
2. februar 2021

Begynderdidaktik i engelsk, fransk og tysk med fokus på flersprogethed

Type: 

 • Diplomuddannelser
... begå sig i en globaliseret verden. Børns hverdag er i dag præget af sprog- og kulturmøder, som skoler ifølge forskning ikke i tilstrækkelig grad tager højde for. Modulets formål er at ... og udvikle i fremmedsprogsundervisningen en flersprogethedsdidaktik, der tager højde for dansk som andetsprog som dimension i fremmedsprogsundervisningen og bygger på elevernes samlede sproglige ...

Sted: 

 • København
2. februar 2021

Dansk sprog og literacydidaktik

Type: 

 • Diplomuddannelser
... til sprogets mindste dele ¿ har vi fokus på udvikling af danskfaget og dansklærerens opgave som literacyvejleder. Vi reflekterer over literacydidaktiske perspektiver og problemstillinger, ... tekstkompetencer herunder skriftlig og multimodal reception, produktion, mundtlighed, dansk som andetsprog og lærerens opgave som literacyvejleder - har viden om sproget/tegn som system og ...

Sted: 

 • København
3. februar 2021

Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

Type: 

 • Diplomuddannelser
... FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for ... og evaluering ud fra kursist- og holdspecifikke deltagerforudsætninger, herunder i et dansk-som-andetsprog-perspektiv - kan inddrage opdateret forskningsbaseret viden om ...

Sted: 

 • København

Sider