Antal viste aktiviteter: 
5
1. februar 2020

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

Type: 

  • Diplomuddannelser
... formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal godkende emnet som ... efter 7-trinsskalaen. Målgruppe Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af ...

Sted: 

  • København
4. februar 2020

Andetsprogspædagogik

Type: 

  • Diplomuddannelser
... og ressourcer i planlægning og gennemførelse af læringsaktiviteter - kan varetage dansk som andetsprog som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag. Indhold ...

Sted: 

  • København
4. februar 2020

Dansk sprog og literacydidaktik

Type: 

  • Diplomuddannelser
Beskrivelse Modulet har fokus på udvikling af danskfaget og dansklærerens opgave som sproglig vejleder med afsæt i alle sprogets facetter fra hele tekster til sprogets mindste ... tekstkompetencer herunder skriftlig og multimodal reception, produktion, mundtlighed, dansk som andetsprog og lærerens opgave som literacyvejleder - har viden om sproget/tegn som system og ...

Sted: 

  • København
6. februar 2020

Dansk som andetsprogsvejledning

Type: 

  • Diplomuddannelser
Beskrivelse Jeg ved så meget om dansk som andetsprog, men hvordan sætter jeg denne viden i spil, fx blandt mine kolleger? Vi tager udgangspunkt i, at du og dine medstuderende har stor viden om dansk som andetsprog, og vi giver jer redskaber til at vejlede andre inden for dansk som ...

Sted: 

  • København