Antal viste aktiviteter: 
5
2. februar 2021

Dansk sprog og literacydidaktik

Type: 

 • Diplomuddannelser
... til sprogets mindste dele - har vi fokus på udvikling af danskfaget og dansklærerens opgave som literacyvejleder. Vi reflekterer over literacydidaktiske perspektiver og problemstillinger, ... tekstkompetencer herunder skriftlig og multimodal reception, produktion, mundtlighed, dansk som andetsprog og lærerens opgave som literacyvejleder - har viden om sproget/tegn som system og ...

Sted: 

 • København
2. februar 2021

Dansk som andetsprogsvejledning

Type: 

 • Diplomuddannelser
Beskrivelse Hvordan sætter jeg min viden om dansk som andetsprog i spil, fx blandt mine kolleger? Vi tager udgangspunkt i, at du og dine medstuderende ...

Sted: 

 • København
4. februar 2021

Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

Type: 

 • Diplomuddannelser
... og dine medstuderendes indsamlede eksempler på intersprog arbejder vi med intersprogsanalysen som redskab til at se sprog ud fra et udviklingsperspektiv. Vi ser også på relevante ...

Sted: 

 • Odense M
1. marts 2021

Tre små morfemer - ret så stor betydning

Elevernes opmærksomhed på ords betydningsdele (morfemer) kan have stor betydning for udviklingen af deres ordkendskab og stave- og læsefærdigheder. Få en indføring i morfologi og idéer til, hvordan du kan arbejde med morfologisk opmærksomhed og morfematiske strategier i undervisningen.
... enheder kaldes morfemer. Der er tre slags, nemlig rødder, afledninger og bøjninger, som vi kombinerer og danner et principielt uendeligt antal ord og ordformer af. Sådan opstår ... men særligt elever med mindre gode sproglige forudsætninger, fx ordblinde eller elever med dansk som andetsprog, vil have et godt udbytte. Mål Du får en basisviden om morfologi og idéer til, ...

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København
23. marts 2021

Dansk som andetsprog

GRATIS UNDER ABONNEMENT Indledning Føler du dig usikker på, hvordan du giver dine elever med dansk som andetsprog de bedste betingelser for at lære, eller vil du bare gerne opdateres med nyeste ...

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm