Antal viste aktiviteter: 
5
1. februar 2021

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

Type: 

  • Diplomuddannelser
... formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal godkende emnet som ... efter 7-trinsskalaen. Målgruppe Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af ...

Sted: 

  • København
2. februar 2021

Dansk sprog og literacydidaktik

Type: 

  • Diplomuddannelser
... til sprogets mindste dele - har vi fokus på udvikling af danskfaget og dansklærerens opgave som literacyvejleder. Vi reflekterer over literacydidaktiske perspektiver og problemstillinger, ... tekstkompetencer herunder skriftlig og multimodal reception, produktion, mundtlighed, dansk som andetsprog og lærerens opgave som literacyvejleder - har viden om sproget/tegn som system og ...

Sted: 

  • København
2. februar 2021

Dansk som andetsprogsvejledning

Type: 

  • Diplomuddannelser
Beskrivelse Hvordan sætter jeg min viden om dansk som andetsprog i spil, fx blandt mine kolleger? Vi tager udgangspunkt i, at du og dine medstuderende ...

Sted: 

  • København
3. februar 2021

Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

Type: 

  • Diplomuddannelser
... FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for ... og evaluering ud fra kursist- og holdspecifikke deltagerforudsætninger, herunder i et dansk-som-andetsprog-perspektiv - kan inddrage opdateret forskningsbaseret viden om ...

Sted: 

  • København
4. februar 2021

Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

Type: 

  • Diplomuddannelser
... og dine medstuderendes indsamlede eksempler på intersprog arbejder vi med intersprogsanalysen som redskab til at se sprog ud fra et udviklingsperspektiv. Vi ser også på relevante ...

Sted: 

  • Odense M