Antal viste aktiviteter: 
5
1. februar 2021

Afgangsprojekt PD i Dansk som andetsprog

Type: 

 • Diplomuddannelser
... formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som den studerende har gennemført og bestået. Professionshøjskolen UCC skal godkende emnet som ... efter 7-trinsskalaen. Målgruppe Studerende på den pædagogiske diplomuddannelse i Dansk som andetsprog. Tid Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af ...

Sted: 

 • København
2. februar 2021

Dansk som andetsprogsvejledning

Type: 

 • Diplomuddannelser
Beskrivelse Hvordan sætter jeg min viden om dansk som andetsprog i spil, fx blandt mine kolleger? Vi tager udgangspunkt i, at du og dine medstuderende ...

Sted: 

 • København
2. februar 2021

Dansk sprog og literacydidaktik

Type: 

 • Diplomuddannelser
... til sprogets mindste dele - har vi fokus på udvikling af danskfaget og dansklærerens opgave som literacyvejleder. Vi reflekterer over literacydidaktiske perspektiver og problemstillinger, ... tekstkompetencer herunder skriftlig og multimodal reception, produktion, mundtlighed, dansk som andetsprog og lærerens opgave som literacyvejleder - har viden om sproget/tegn som system og ...

Sted: 

 • København
3. februar 2021

Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

Type: 

 • Diplomuddannelser
... FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i "Undervisning og vejledning for ... og evaluering ud fra kursist- og holdspecifikke deltagerforudsætninger, herunder i et dansk-som-andetsprog-perspektiv - kan inddrage opdateret forskningsbaseret viden om ...

Sted: 

 • København
1. marts 2021

Tre små morfemer - ret så stor betydning

Elevernes opmærksomhed på ords betydningsdele (morfemer) kan have stor betydning for udviklingen af deres ordkendskab og stave- og læsefærdigheder. Få en indføring i morfologi og idéer til, hvordan du kan arbejde med morfologisk opmærksomhed og morfematiske strategier i undervisningen.
... enheder kaldes morfemer. Der er tre slags, nemlig rødder, afledninger og bøjninger, som vi kombinerer og danner et principielt uendeligt antal ord og ordformer af. Sådan opstår ... men særligt elever med mindre gode sproglige forudsætninger, fx ordblinde eller elever med dansk som andetsprog, vil have et godt udbytte. Mål Du får en basisviden om morfologi og idéer til, ...

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • København