24. april 2017

En verden af insekter i billedkunst

Insekter fascinerer til undersøgelser, afbildning og formgivning. De findes overalt og appellerer til både piger og drenge. Kom og skab dine rumlige installationer ud fra billeder af insekter, og få idéer til grafisk afbildning.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
25. april 2017

Innovation og entreprenørskab i dansk

Med de nye forenklede fælles mål bliver innovation og entreprenørskab for alvor en del af fagene i grundskolen. Dette gælder ikke mindst for faget dansk hvor fokus særligt ligger på elevernes egenproduktioner. Formålet med at inddrage innovation og entreprenørskab i undervisningen er at eleverne udvikler deres kreativitet og handlekompetence – det handler altså om hvordan man kan tilrettelægge en undervisning med fokus på elevernes mulighed for at skabe, præsentere og lancere produkter der har en værdi for andre.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
27. april 2017

Pædagogisk Café: Kulturmødet

Hvordan kan man løse opgaven med at være på en skole med tosprogede? Lise Egholm har været leder på en skole med 86% tosprogede børn, der kom fra 38 forskellige lande og talte 45 forskellige sprog!

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
28. april 2017

Konflikthåndtering og stressreduktion

Alle, der arbejder med udfordrede børn, unge og voksne med ADHD og autisme mv. ved, hvor vigtigt det er at kunne reducere stressniveauet og håndtere konflikter. Hør en af de mest erfarne psykologer inden for dette felt fortælle om, hvordan det bl.a. kan gøres.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
11. maj 2017

Digital børnelitteratur

Bliv præsenteret for spændende eksempler på digital multimodal børnelitteratur, og få indblik i de kreative muligheder for at analysere og fortolke dem ved hjælp af værktøjsapps på iPad. Få inspiration til konkrete forløb og aktiviteter, og lær også at låne e-bøger i klassesæt på mitCFU.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
30. maj 2017

Evaluering af FP9 i matematik

Det er ikke længere matematiklæreren, der skal rette elevernes afgangsprøver i 9. klasse, men derimod den statslig beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvilke ting eleverne generelt har svært ved. Hvad er der lagt vægt på i årets skriftlige prøver? Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i min undervisning?

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
31. maj 2017

Cafémøde om PLC - Nyt om e-bøger - København

CFU får i løbet af foråret en ny e-bogsportal ebogCFU med et pædagogisk fagligt lag, som giver mulighed for at arbejde med e-bøger på nye spændende måder. Kom og hør om portalen, og prøv at låne en e-bog til dig selv og til dine elever.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
1. juni 2017

Cafémøde om PLC - Nyt om e-bøger - Hillerød

CFU får i løbet af foråret en ny e-bogsportal ebogCFU med et pædagogisk fagligt lag, som giver mulighed for at arbejde med e-bøger på nye spændende måder. Kom og hør om portalen, og prøv at låne en e-bog til dig selv og til dine elever.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
12. juni 2017

Evaluering af FP9 i skriftlig dansk

Det er ikke længere dansklæreren, der skal rette elevernes afgangsprøver i 9. klasse, men derimod den statsligt beskikkede censor. Man har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er, og hvilke ting eleverne generelt har svært ved. Hvad er der lagt vægt på i årets skriftlige prøver? Hvad skal jeg som lærer være opmærksom på i min undervisning?

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
28. august 2017

Det gode teamsamarbejde

At få teamet til at yde optimalt kræver viden, mod, selvindsigt og respekt for forskellighed. I en moderne skoleverden er teamsamarbejde et must, men mange savner værktøjer til at få teamsamarbejdet til at fungere godt.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet

Sider