5. september 2017

Tidlig og sikker læse- og skrivestart

Opnå hurtig og sikker læse- og skriveindlæring med fokus på funktionel og autentisk læse- og skriveundervisning. Få inspiration til at inddrage læseteater og bevægelse i den helt tidlige begynderundervisning samt til at tilrettelægge læsekurser i fiktion og nonfiktion.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
6. september 2017

Stilladseret litteraturundervisning i 3.-6. klasse

Hvordan bevæger eleverne sig fra at skrive ”og så-historier” til at skrive tekster med funktionelle hensigter til udvalgte målgrupper? Hvordan udformes en skriveundervisning, der giver eleverne konkrete tips til arbejdet med de teksttyper og genrer, der indgår under Fremstilling i Fælles Mål?

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
6. september 2017

Historiebrug og historiebrugsdidaktik

Hvordan får du eleverne til at bruge deres historiske hjerne? Kom på kursus i undersøgende historieundervisning, og lær at skabe sammenhæng mellem historien og elevernes nutidige verden. Der lægges vægt på elevaktivering og inddragelse af it.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
7. september 2017

Inklusion af talentfulde og højtbegavede børn

Alle elever skal inkluderes. Du møder hver dag højtbegavede og talentfulde børn – en gruppe, som har specielle læringsforudsætninger. De kan have behov for særlige initiativer, for en anderledes tilgang til læringsmaterialer eller kræve andre læringstilgange for at blive udfordret. Hvordan gøres det i praksis?

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
7. september 2017

Aktiv matematik for indskolingen

Konsensuskonferencen Børn, unge og fysisk aktivitet stillede i april 2016 skarpt på sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Få konkrete input og idéer til, hvordan du forankrer resultaterne i din undervisning, så matematik og fysisk aktivitet får et læringsfremmende mål og fokus.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
8. september 2017

Giv musiktimen én på lampen

Her er et intensivt kursus til dig, der underviser i musik og gerne vil sætte noget ind på idé- og inspirationskontoen. Vi skal beskæftige os med musikalske rammelege, stomp, bevægelse, sangskrivning, talekor, percussion, sammenspil m.m

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
11. september 2017

Yoga i indskolingen - mere ro i klasseværelset

Yoga er én blandt flere metoder til at skabe ro, så din klasseledelse får de optimale betingelser. Du får bud på, hvordan du kan anvende yoga i undervisningen, både som korte og længerevarende forløb, og hvordan du kan ”skrue på energiknapperne”. Der undervises også i yoga ved bord og stol.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
11. september 2017

Aktiv matematik for mellemtrinnet

Konsensuskonferencen Børn, unge og fysisk aktivitet stillede i april 2016 skarpt på sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Få konkrete input og idéer til, hvordan du forankrer resultaterne i din undervisning, så matematik og fysisk aktivitet får et læringsfremmende mål og fokus.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
12. september 2017

Det funktionelle sprogsyn i praksis

Hvorledes kan vi som engelsklærere i praksis tage udgangspunkt i det funktionelle sprogsyn? På dette kursus får du inspiration til aktiviteter og øvelser, hvor sproget bliver brugt som middel til kommunikation.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
12. september 2017

De jounalistiske genrer - i undervisningen og til prøverne

De journalistiske genrer er stærkt repræsenteret til afgangsprøven, men hvad kan vi forlange af eleverne, når skrivning i de journalistiske genrer er et professionelt anliggende, som kræver flere års uddannelse? Hvordan kan en skriveundervisning tilrettelægges, så eleverne får greb om disse tekster? Underviser er Aslak Gottlieb, undervisningskonsulent.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet

Sider