28. februar 2017

Mundtlige prøveoplæg i matematik

Hvorfor er det vigtigt med en tydelig problemstilling i prøveoplæggene til mundtlig matematik? Dette og andre relevante spørgsmål vil blive taget op på dette kursus, hvor du også får mulighed for at udarbejde prøveoplæg.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
2. marts 2017

It og medier i dansk - på mellemtrinnet

It og medier er en del af danskfagets indhold og metoder i Fælles Mål, men hvordan anvender vi de centrale it-kompetencer inden for informationssøgning, produktion, analyse og kommunikation i mellemtrinnets danskundervisning? Du får både inspiration og hands-on i forhold til din konkrete praksis.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
6. marts 2017

Vurdering og indkøb af digitale læremidler

Indkøb og formidling af digitale læringsressourcer er en af opgaverne i det pædagogiske læringscenter. Få opbygget viden om digitale læremidlers læringspotentiale, og bliv i stand til at foretage kvalificerede valg ved indkøb af digitale læremidler på baggrund af denne viden.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
10. marts 2017

Introduktion til mentaliseringsbegrebet

Center for Mentalisering står bag mentaliseringsguiden. Kom og hør om mentaliseringsbegrebet og dets anvendelse i praksis. Et virksomt begreb der omhandler forestillingsevne og udfordringerne ved at kunne se sig selv udefra og andre indefra og dermed bl.a. lykkes med sociale relationer.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
14. marts 2017

Basiskursus i anvendelse af robusthedsprogrammet

Robusthed handler om at blive god til at klare udfordringer i livet, især når det er svært – individuelt og kollektivt. Robusthedsprogrammet indeholder inspiration, viden og værktøjer, gode historier og små spil om mentalisering og hvordan man kan træne det. Robusthed.dk er et videns- og inspirationsprogram om robusthed, som bygger på anerkendt viden fra psykologi, pædagogik og hjerneforskning. Programmet er web-baseret og findes frit tilgængeligt på www.robusthed.dk . Komiteen for sundhedsoplysning, der står bag programmet, samarbejder med flere andre kommuner om at uddanne instruktører.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Bornholm
15. marts 2017

Hovedværkslæsning - i udskolingen

Oplev, hvordan du kan gøre hovedværkslæsningen vedkommende for eleverne i de ældste klasser, og få inspiration til, hvordan du kan inddrage nye værker og nye metoder i danskundervisningen.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
15. marts 2017

Digital børnelitteratur

Bliv præsenteret for spændende eksempler på digital multimodal børnelitteratur, og få indblik i de kreative muligheder for at analysere og fortolke dem ved hjælp af værktøjsapps på iPad. Få inspiration til konkrete forløb og aktiviteter, og lær også at låne e-bøger i klassesæt på mitCFU.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet
16. marts 2017

Danskvejledernetværk - Hvad skal vi med danskvejledere?

Er du med til at udvikle danskfaget på din skole? På opfordring fra flere danskvejledere og ud fra et behov for at sætte fokus på hele danskfaget er det tid til at etablere et netværk af dansklærere, der enten har en vejledningsfunktion på skolen, eller som bare er optagede af at bidrage til en opdateret og engagerende danskundervisning.

Type: 

 • CFU-kurser
 • Kurser

Sted: 

 • Københavnsområdet

Sider